Justificació Subvencions Entitats Culturals
Subvencions Entitats per activitats culturals 2020
Document bancari SEPA (opcional)
Composició junta directiva (obligatori)
Justificació Subvencions Entitats Esportives
Subvencions Entitats esportives-convenis
Subvencions Entitats Esportives- Conveni Extraordinari 2020
Document bancari SEPA (opcional)
Certificat de composició junta directiva (obligatori)
Justificació subvencions entitats Educació i Lleure
Subvencions Entitats d'Educació en el lleure i juvenils
Document bancari SEPA (opcional)
Certificat de composició junta directiva (obligatori)
Justificació subvencions per activitats de foment de l' activitat econòmica de la ciutat
Subvenció Entitats per activitats de foment de l' activitat econòmica de la ciutat
Document bancari SEPA (opcional)
Certificat de composició junta directiva (obligatori)
Justificació subvencions Entitats de Cooperació
Subvencions Entitats de Cooperació
Justificació subvencions Entitats Veïnals
Subvencions Entitats Veïnals
Justificació subvencions Entitats Acció Social
Subvencions Entitats Acció Social
Document bancari SEPA (opcional)
Certificat de composició junta directiva (obligatori)