OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L’IBI
OBERTA LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L’IBI Les famílies monoparentals i les persones aturades de llarga durada de més de 40 anys poden presentar sol.licitud fins al 31 d’octubrePodran ser beneficiaris d’aquesta subvenció els ciutadans titulars del títol de família monoparental o que visquin amb algun membre aturat de llarga durada major de 40 anys que satisfacin l’impost de béns immobles del seu habitatge, bé sigui en règim de propietat o arrendament. A més, hauran de complir els requisits següents: estar empadronat a l’habitatge pel qual sol·licita el pagament de l’IBI, que la vivenda no superi els 120 m2 de superfície construïda i que els ingressos de la unitat de convivència no superin 2’33 vegades l’IRSC (Indicador de renda de suficiència), entre altres.

 

La convocatòria permet obtenir una subvenció de fins a un màxim del 90% de l’Impost de Béns Immobles. La finalitat dels ajuts és que el pagament de l’IBI no suposi un agreujament de les condicions de vida d’aquelles persones que pateixen una situació econòmica més desfavorida.

 

El termini de presentació de sol·licituds s’ha obert aquest divendres 30 de setembre i finalitzarà el 31 d’octubre. Les persones interessades cal que es dirigeixin a l’Oficina Local d’Habitatge, situada al primer pis de l’Ajuntament d’Olot. 

 imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat