LA NOVA PLAÇA DEL MIG
LA NOVA PLAÇA DEL MIG El projecte ha de transformar l’actual plaça en un espai que convidi a fer-hi estada, millori l’accessibilitat i posi al dia la connexió amb el centreEl projecte de millora de la plaça del Mig defineix les actuacions necessàries per reduir les barreres arquitectòniques de la plaça del Mig, millorar l'espai públic i resoldre els problemes de filtracions i humitats existents. L’Ajuntament d’Olot i la comunitat de propietaris de la plaça promouen aquest projecte, de l’arquitecte Daniel Mallarach, que consisteix en la reurbanització i impermeabilització de la plaça que connecta el carrer Antoni Llopis amb el carrer Major.

 

A la presentació d’aquest matí, l’alcalde Josep M. Corominas ha destacat que amb aquest projecte “a més de resoldre les deficiències detectades es vol convertir la plaça en un espai més amable i agradable per fer-hi estada i no tant de pas”. A la presentació Corominas ha estat acompanyat de Daniel Mallarach, autor del projecte, i Jordi Rovira, president de la comunitat de propietaris.

 

Actualment la plaça –de 1.680 m2 de superfície total- disposa d’un paviment continu de formigó que presenta un estat envellit i en alguns casos malmès. El perímetre circular de la plaça, on s’ubica el porxo comercial, i la rampa d’accés provinent del carrer Llopis, estan formats per  paviment de gres. Una tercera part de la superfície de l’espai públic es troba a un nivell superior al paviment del porxo comercial, provocant així diverses barreres arquitectòniques. A més, el deteriorat del paviment existent ha comportat el deteriorament de la tela asfàltica inferior, i la conseqüent situació de filtracions i humitats a la planta soterrani de la plaça.

 

La reforma de la Plaça del Mig ve determinada per la necessitat de solucionar els problemes de filtracions d’aigua i humitats, millorar l’accessibilitat i eliminar les barreres arquitectòniques que separen l’espai públic de la plaça i la façana comercial. Aprofitant l’actuació, es proposa donar a la plaça un caràcter més càlid, i transformar el que ara és un espai de pas en un espai públic agradable per fer-hi estada. Per aquest motiu, es proposa substituir el malmès paviment existent amb una solució constructiva que resolgui el tema de l’evacuació de les aigües pluvials, incorporar elements vegetals, incorporar mobiliari urbà (bancs, papereres) i millorar l’enllumenat.

 

El projecte per a la reurbanització i impermeabilització de la Plaça del Mig té un pressupost de 448.816,17 euros aportats entre l’Ajuntament i la comunitat de propietaris. Els treballs és previst que comencin aquesta primavera i que tinguin un durada de tres mesos.

 imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat