PRESSUPOSTOS 2019
PRESSUPOSTOS 2019 El pressupost consolidat de l’Ajuntament per a l’any que ve puja a 35.289.492 euros, 3’53% més que al 2018. Es portarà a aprovació al ple de dijousEls comptes de l’Ajuntament d’Olot per al 2019 s’han elaborat en un context condicionat pels aspectes següents: 
⦁    En els últims anys, els municipis han hagut d’assumir en solitari el cost de determinats serveis finançats, fins al moment, amb l’ajut d’altres Administracions, com és el cas de les places d’escoles bressol, les beques menjador, l’Escola de Música o els programes educatius.
⦁    La falta de convocatòries com el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) ha obligat els Ajuntaments a buscar noves fórmules de finançament per poder fer front a les inversions en obres i serveis de competència municipal.
⦁    La incertesa en l’aprovació dels pressupostos de 2019 per part del Govern Central i de la Generalitat aporta més dubtes als Ajuntaments a l’hora d’elaborar els comptes municipals.
⦁    Les decisions de l’Estat, d’acord amb les sindicats, d’incrementar les retribucions dels treballadors públics i la més que probable aplicació, a partir del mes de gener, de l’avançament de la jubilació dels agents de la Policia Municipal.   
 
En el capítol d’ingressos, el pressupost de l’Ajuntament d’Olot per al 2019 puja a 33.187.245 euros. Això suposa un 3’62% més que l’any 2018. Pel que fa a les ordenances fiscals, l’equip de govern manté el seu compromís de no pujar impostos. Únicament s’aplica el 2’2% als impostos i taxes d’acord amb l’IPC català d’agost a agost, a excepció del rebut de les escombraries que puja un 2’8% per fer front a l’increment de la despesa generada pel servei (en els últims anys s’ha més que triplicat el cost de tractament dels residus que ha passat dels 26’42 euros/tona de l’any 2004 al 83’70 del 2019). Aquest augment suposa un increment mitjà de 8 euros sobre el rebut (import mitjà de 160 euros).

Pel que fa a les bonificacions, de cara al 2019, se n’incorporen de noves:
⦁    Si fins al moment es bonificava la taxa de recollida d’escombraries als majors de 60 anys, a partir del 2019 s’amplia la bonificació a les persones que ho necessitin, independentment de la seva edat, per la seva realitat socioeconòmica.
⦁    Es preveu una ajuda econòmica de l’impost de circulació de vehicles per a les persones que utilitzin diàriament la bicicleta per desplaçar-se al seu lloc de treball. La mesura pretén fomentar l’ús de la bicicleta i afavorir els hàbits saludables.
⦁    S’introdueix una bonificació del 95% en l’impost del permisos d’obres per a la instal·lació de sistemes d’energia renovables, lligades al programa Europace.

Cal tenir en compte que els recursos del pressupost de l’Ajuntament d’Olot que retornen als ciutadans amb la baixa d’impostos o amb bonificacions sumen, anualment, 612.000 euros.

En relació a les despeses, l’Ajuntament d’Olot té enguany dos condicionants que fan créixer aquest capítol de manera important:
⦁    D’una banda, l’augment del 2’75% del sous dels treballadors públics previst en els pressupostos de l’Estat (suposa un increment de 250.000 euros el pressupost de 2019).
⦁    La previsió de 150.000 euros per a la futura implementació de la llei que permet jubilar-se als 60 anys al personal de les policies locals (increment de 150.000 euros de  cotització a la Seguretat Social).

Pel que fa al pressupost estrictament de l’Ajuntament de 2019 és de 33.187.245, del qual 29.658.520 correspon a despesa ordinària i 3.528.724 a inversions.

L’Ajuntament ha reduït en un 60% el seu endeutament en els últims mandats. Els 28.500.000 milions de deute de l’any 2009 han baixat fins al 17.800.000 amb què es tancarà a 31 de desembre d’aquest any. Durant el 2010, el Consistori havia de destinar 13’24 de cada 100 euros a amortitzar préstecs mentre que, actualment, són 7’42 de cada 100.

El pressupost de l’Ajuntament d’Olot per al 2019 està confeccionat en base a tres eixos: 

1.    Una ciutat on cap persona ni cap barri quedi enrere

Seguint amb la línia dels últims anys, el pressupost de 2019 manté i en la majoria dels casos incrementa les àrees dedicades a l’atenció de persones, amb la voluntat que ningú quedi enrere. 
   
⦁    L’Educació és una de les apostes d’aquest equip de govern que ha continuat amb la línia ascendent d’inversió realitzada en aquest àmbit en els últims anys. El pressupost que l’Ajuntament d’Olot preveu destinar a Educació l’any 2019 és de 1.400.000 euros quan a l’any 2012 la partida pujava a 740.000. L’Ajuntament ha assumit la falta d’ingressos que han deixat d’arribar d’altres Administracions per fer front al funcionament de les llars d’infants, les beques menjador, l’Escola de Música i el Pla Educatiu d’Entorn.
⦁    L’increment destinat a Serveis Socials també ha estat significatiu. S’incrementa en un 8% pel desplegament, a partir del 2019, del SIS (servei intervenció socioeducativa que forma part del model d’atenció a la infància i a les seves famílies) i una aposta decidida pel Servei d’Ajuda a Domicili per a la gent gran. En total, a Serveis Socials s’hi destinen 1.267.000 euros per aquest any, un 75% més que els 731.000 d’aportació de l’any 2012. Aquests últims anys la prioritat ha estat donar resposta a les necessitats més bàsiques de les famílies i a les necessitats de manca d’autonomia, sobretot de la gent gran.
⦁    També s’incrementen en un 15% els recursos destinats a l’Habitatge. Després de la compra, mitjançant el dret de tempteig i retracta de la promoció d’habitatges amb la Generalitat, es continua treballant per ampliar el parc d’habitatges públics (la Borsa Local d’Habitatge té actualment 190 pisos). De cara al 2019 es preveu la construcció d’una nova promoció amb Incasòl.
En aquests àmbits, les principals inversions previstes de cara al 2019 amb l’objectiu que siguin transformadores de la ciutat i que ajudin a consolidar projectes són: 
⦁    S’inicia una nova línia d’inversió per al manteniment i conservació de les escoles. També inclou una actuació específica per continuar amb la millora de l’Escola d’Art. Actuacions pressupostades en 170.000 euros.
⦁    Es destinen 75.000 euros al projecte de construcció de la piscina municipal coberta.
⦁    S’inclou una partida de 114.000 euros per a completar la compra dels terrenys del nou CAP de Sant Miquel. Amb aquesta plurianualitat, l’Ajuntament ja ha adquirit el solar que està a l’espera que la Generalitat iniciï la inversió.
⦁    Es renova el compromís amb els PIAMS del Nucli Antic i Sant Miquel i, de forma excepcional, aquest 2019 s’hi destinaran 50.000 euros més (200.000 a cada PIAM).
⦁    Es pressuposta una partida de 175.000 euros per iniciar projectes d’inversions a altres barris de la ciutat, inclosos pressupostos participatius.
⦁    De cara a l’any que ve també s’afrontarà la segona fase obres Residència Sant Jaume (790.000 euros).

2.    Una ciutat d’oportunitats, on les persones i les empreses puguin prosperar i créixer

- Per continuar treballant per reduir l’atur i millorar la qualitat de l’ocupació,  s’estan impulsant projectes que permetin ajudar a trobar feina a persones majors de 45 anys i altres col·lectius amb dificultats d’inserció. Enguany es destinaran 1.216.000 euros en programes d’ocupació, molt per sobre dels 524.000 que es destivaven l’any 2012. Un increment del 132% en aquests darrers set anys.

-També es vol donar suport als sectors econòmics, com el comerç, el sector turístic, les petites i mitjanes empreses amb noves iniciatives i la realització d’estudis d’hàbits de consum o per la promoció d’establiments comercials emblemàtics. En el pressupost de 2019 es donarà més suport als emprenedors i es començarà a treballar en la promoció de la RSE (Resposabilitat social empresararial) i els hàbits saludables (empresa saludale).

- S’incrementa l’aportació municipal dedicada a la Fundació d’Estudis Superiors (de 60.000 a 100.000 euros) en un esforç important per potenciar la formació a la ciutat.

Les principals inversions que destaquen en aquest àmbit són:
⦁    L’espai de coworking a l’antiga botiga de Can Nyera. S’ha previst una inversió de 156.000 euros per acabar les obres de l’espai d’emprenedoria amb capacitat per a 16 persones al Nucli Antic.
⦁    Espai Cràter. Tot i que en el pressupost figura una partida de 400.000 euros, s’ha de tenir present que aquests diners vindran finançats a través del Fons Feder i a través d’ajudes d’altres Administracions. Es tracta d’un projecte estratègic per la dinamització d’un sector clau de l’economia de la ciutat, el sector turístic, comercial i de restauració, a més d’un projecte amb un gran valor educatiu i divulgatiu.

3.    El dia a dia de la ciutat

A més de les grans obres, l’Ajuntament d’Olot destina gran part del pressupost a fer possible el dia a dia de la ciutat. El servei de neteja, la mobilitat, la seguretat, el suport a les entitats o l’enjardinament de l’espai públic.

El suport a les entitats continua essent una prioritat per mantenir una ciutat viva i on moltes persones col·laboren de forma desinteressada. En aquests moments s’atorguen uns 750.000 euros de subvenció directa a entitats culturals, esportives, de promoció econòmica o socials.

De cara al 2019, també incorporarà les inversions següents: 
⦁    1.150.000 euros per a la finalització del projecte de remodelació del Firal.
⦁    Inversió de 450.000 euros per a la conservació de la pavimentació de carrers, millora de voreres, parcs urbans, clavegueram, entre altres actuacions urbanístiques (compra patrimoni, enderrocs...).
⦁    Les obres de construcció del nou dipòsit d’aigua (1.000.000 d’euros).
⦁    En l’àmbit cultural, es mantenen els projectes que han situat Olot com una de les ciutats de referència a Catalunya en l’organització d’esdeveniments culturals i dels municipis que destinen més diners a cultura en relació als seus habitants.
L’alcalde Josep M. Corominas, ha presentat aquest matí els pressupostos de l’Ajuntament d’Olot per al 2019 acompanyat de la regidora d’Hisenda, Montse Torras, del primer tinent d’alcalde, Pep Berga. imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat