OFERTA D'OCUPACIÓ
OFERTA D'OCUPACIÓ La FES té previst contractar una persona per realitzar tasques d'administració i atenció al públic a la FESLa Fundació d'Estudis Superior d'Olot busca una persona perquè realitzi les funcions següents:

Atendre la recepció, tant presencialment com telefònicament, analitzar la demanda i donar resposta
Suport administratiu als tècnics del servei
Tasques de comptabilitat (facturació, banca electrònica i tresoreria)
Liquidació de pressupostos / Control de les subvencions / Control dels convenis
Contacte amb els proveïdors i suport logístic
Gestió del correu electrònic de la Fundació
Manteniment de l’edifici i organització de les aules
Responsable del punt UOC i de l’Aula Mentor
Control de l’estoc i del material fungible de l’àrea
Suport logístic a Kreas
Suport a l’àrea de comunicació: reculls de premsa, publicació d’activitats i enviament de convocatòries


Competències bàsiques i tècniques necessàries pel lloc de treball:
Estudis mínims de CFGS en Administració
Domini de les llengües catalana i castellana, oral i escrit
Domini de tècniques de comunicació oral i escrita (redacció de documents i correus electrònics)
Domini en l’ús d’aplicacions d’ofimàtica word, excel, internet i correu electrònic
Es valoraran coneixements en l’ús de les xarxes socials i la plataforma Wordpress
Es valoraran coneixements en gestió de la bonificació de la formació mitjançant el programa de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

Competències transversals necessàries pel lloc de treball:
Bona capacitat de relació interpersonal amb diferents col·lectius (persones, empreses, institucions, serveis...)
Bona orientació a la persona (usuaris, tècnics, empresaris...)
Adaptabilitat i polivalència
Organització de la pròpia feina
Ordre i netedat del lloc de treball
Es valorarà l’experiència en llocs de treball amb funcions similars

Condicions:
Contracte fix, amb un període de prova de 6 mesos, a un 80% de la jornada (30 hores setmanals)
Horari: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8.30 h a 14.30 h, i dimarts de 8.30 h a 12 h i de 15.30 h a 18h.
L’horari podrà variar no substancialment en funció de l’activitat de la pròpia Fundació.
Lloc de treball: Fundació d’Estudis Superiors d’Olot.
Sou brut: 15.854,25 €/anuals
Vacances: 23 dies/any

Presentació de candidatures:
Enviar currículum i carta de motivació a: fes@olot.cat
Termini màxim de presentació de candidatures: divendres 18 de gener a les 14h.
Proves de selecció i entrevista dels candidats/es: dilluns 21 de gener a les 9 del matí.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat