ELS JOVES, PRINCIPALS DESTINATARIS DELS PISOS DE LLOGUER SOCIAL
ELS JOVES, PRINCIPALS DESTINATARIS DELS PISOS DE LLOGUER SOCIAL 19 dels habitatges s’adjudiquen a menors de 35 anys, 5 a majors de 65 anys i 2 són famílies monoparentals. Dos pisos estan pendents d’assignacióL’Ajuntament d’Olot ha començat aquesta setmana a notificar a les persones que van presentar sol·licitud per als pisos de lloguer social del barri de Sant Miquel. Un total de 26 famílies podran accedir als habitatges situats al carrer Abat Racimir i Josep Maria Capdevila, ja que compleixen amb els requisits de la convocatòria oberta per l’Ajuntament d’Olot i la Generalitat de Catalunya dirigida als joves de menys de 35 anys, la gent gran de més de 65 i les famílies monoparentals.

De les 26 persones a qui se’ls ha adjudicat un habitatge, 19 tenen menys de 35 anys (73%), 5 en tenen més de 65 (19%) i 2 són famílies monoparentals (8%). Els joves ha estat el col·lectiu que més sol·licituds ha presentat al procés d’adjudicació dels habitatges que, en total, ha tingut 42 peticions. Després de la notificació als afectats, ara s’obrirà un termini de presentació d’al·legacions perquè totes aquelles persones que no han estat admeses puguin presentar la documentació corresponent. “Estem satisfets de la resposta que hem tingut i del fet que, abans d’acabar l’any, els nous llogaters ja puguin estar als pisos” ha afirmat el regidor d’Habitatge, Josep Berga. Pel que fa als dos nous habitatges pendents d’adjudicació, Berga ha afegit que “estem pendents d’assignar-los a persones que han presentat sol·licitud i que aquests dies puguin aportar més documentació o bé a inscrits al registre d’habitatge de protecció oficial”.  
 
L’Ajuntament d’Olot i la Generalitat van adquirir el passat mes de maig i mitjançant el dret de tanteig i retracte els 28 pisos per destinar-los a lloguer social. La compra conjunta d’aquesta promoció va ser la primera d’aquestes característiques que es va realitzar a tot Catalunya. Els pisos tenen d’una a tres habitacions amb una superfície que va dels 45,95m2 als 91,40m2 amb plaça d’aparcament vinculada a cada vivenda. El preu del lloguer oscil·la entre els 221,46 euros als 368,73 euros al mes. Les persones que tinguin concedida una ajuda per al lloguer podran continuar beneficiant-se d’aquest ajut. 
 
Els ajuts de lloguer són la principal activitat de l’Oficina Local d’Habitatge. Durant el 2015, van suposar 4 de cada 10 gestions realitzades. Durant l’any passat, des de l’Oficina es van portar a terme 7.840 atencions (44,86% del total) per a la tramitació i la gestió de les ajudes per pagar la renda de lloguer o prestacions econòmiques d’urgència especial amb un import total d’ajuts concedits de 665.640,35 euros.

A la convocatòria dels ajuts de lloguer d’aquest 2016, l’Oficina d’Habitatge d’Olot ha tramitat 625 sol·licituds, 164 més que al 2015.

S’amplia la partida destinada a l’arranjament de façanes
10 propietaris ha presentat sol·licitud per acollir-se a la convocatòria de subvencions per promoure l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes. Tot i que s’havia obert a tots els barris de la ciutat, la majoria de les peticions corresponen a immobles situats al nucli antic en els que s’hi portaran a terme obres d’arranjament i pintura. Són edificis plurifamiliars, construïts abans de l’any 1950 i un dels quals catalogat, on abans d’acabar l’any s’hi ha d’haver realitzat les obres presentades. La convocatòria preveu una subvenció de l’Ajuntament del 50% del pressupost de l’actuació realitzada, fins a un màxim de 3.000 euros per edifici. També contempla un increment del 25% de l’ajut quan els treballs afecten en un edifici catalogat.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat