AJUTS PER AL LLOGUER D’HABITATGES PER A ESTUDIANTS AL NUCLI ANTIC
AJUTS PER AL LLOGUER D’HABITATGES PER A ESTUDIANTS AL NUCLI ANTIC Avui s’ha obert el termini de presentació de sol.licituds de la convocatòria, que preveu ajudes de fins a 2.000 euros per habitatge 
Una enquesta realitzada a alumnes de cicles formatius i estudis superiors d'Olot va posar de manifest que 7 de cad 10 es mostrava disposat a instal.lar-se a viure a la ciutat amb una ajuda de 75 a 100 euros al mes per al lloguer. Amb la voluntat de donar resposta a aquesta situació i promoure el lloguer d’habitatges del barri vell per a estudiants, l’Ajuntament d’Olot va aprovar una convocatòria d’ajuts. S’hi poden acollir les persones propietàries d’habitatges inclosos en l’àrea delimitada pels carrers Sant Bernat, Verge del Portal, Esgleiers, Plaça Rector Ferrer, Sant Esteve, Sant Tomàs, Plaça Móra, carrer Hospici, carrer Lorenzana, Valls Nous, el riu Fluvià, Plaça Palau, Escultor Llimona i la Ronda Sant Bernat.

 

Els habitatges han de tenir les característiques següents:
-          ser una vivenda que provingui del mercat lliure
-          disposar de cèdula d’habitabilitat i de Certificat d’Eficiència Energètica
-          el preu màxim d’arrendament 4,20€/m2 útil segons amidament cèdula d’habitabilitat
-          els estudiants han d’estar matriculats en algun dels instituts d’estudis superiors d’Olot
-          I el contracte ha d’haver estat formalitzat durant aquest any i tenir una durada mínima del curs escolar 2016-2017
L’import de la subvenció s'estableix en 100 € mensuals, amb un límit màxim de 1.200 euros per habitatge. Aquesta subvenció només es pot atorgar una vegada acreditada la vigència del lloguer i per un període màxim de dotze mesos, prèvia presentació del rebut del lloguer. També s’estableix una subvenció complementària per poder fer front a les possibles despeses de posar a punt un habitatge en règim de lloguer. L’import màxim que es pot obtenir és de 800 euros (només es pot atorgar una vegada acreditada la despesa subvencionable) per a adequar, per exemple, les peces i elements que conformen la vivenda, les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament, millores de banys i cuines, entre altres treballs per tal que l’habitatge pugui ser destinat de manera immediata a un llogater-estudiant.

 

Aquest dimarts 20 de setembre s’ha obert el termini de presentació de sol·licituds, que finalitza el 31 d’octubre. Cal dirigir-se a l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot. imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat