OFICINA LOCAL D'HABITATGE
OFICINA LOCAL D'HABITATGE Ha realitzat 18.994 atencions al 2017, un 4,26% més que l'any anteriorDurant l’any 2017, l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot ha realitzat 18.994 atencions, el que representa un increment del 4,26% en relació al 2016. Situada a la primera planta de l’Ajuntament d’Olot, l’Oficina ha complert aquest 2017 dotze anys en funcionament, durant els quals s’han realitzat 180.679 gestions.

 

Al 2017, el 43,01% de les gestions realitzades per l’Oficina Local d’Habitatge han estat per ajuts de lloguer (8.170 atencions), ja siguin ajudes per pagar la renda de lloguer o prestacions econòmiques d’urgència especial.

 

Un 17,02% de les atencions realitzades (2.899 gestions) han estat consultes o assessoraments de diferents temes relacionats amb l’habitatge o amb la mateixa Oficina: gestions amb el Barri Vell, gestions intervenció integral en el Barri Vell, recerca de propietaris, publicitat, gestions amb altres organismes...

 

La Borsa d’Habitatge ha representat el 9,94% de les atencions (1.889). D’aquestes, un 73,37% (1.386) han comportat gestions amb els llogaters i un 26,63% (503) han estat gestions amb els propietaris. En aquests moments des de l’Oficina es gestionen 169 pisos, 64 dels quals són del parc propi municipal, 30 corresponen a cessions provinents de la Generalitat, 13 són habitatges provinents d’entitats bancàries i 62 són propietat de particulars que n’han fet cessió a l’Ajuntament mitjançant la Borsa d’Habitatge.

 

Les sol·licituds d’habitatge de lloguer i habitatge de protecció oficial ha representant un 9,42% de l’activitat de l’Oficina durant l’any 2017 (1.790): gestions respecte als usuaris que busquen un pis de lloguer i sol·liciten possibles promocions d’habitatge de protecció oficial; usuaris que s’inscriuen en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge Protegit i Registre de la Xarxa de Mediació Social.

 

Les gestions, consultes i inspecció de pisos per a la tramitació de les cèdules d’habitabilitat han comportat 997 gestions, un 5,23% del total. Els reagrupaments familiars 943 atencions (4,96%) i les gestions amb Serveis Socials 788 (4,15%) són altres de les tasques assumides des de l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot durant el 2017.

 

Un altre dels àmbits en el quals més ha crescut l’activitat de l’Oficina d’Habitatge durant el 2017 ha estat l’assessorament jurídic en temes d’habitatge.  Durant el 2017, s’ha fet 614 gestions (3,23%) del total de l’any. Aquesta dada significa un augment del 24,80% en relació al 2016. Des del primer pis de l’Ajuntament d’Olot s’ofereix informació, assessorament i suport adreçat a les persones que formalitzen un contracte de lloguer o de compravenda; a les comunitat de veïns, especialment, amb problemes de veïnatge i convivència; a les persones o famílies que tenen dificultats per fer front al pagament de préstecs hipotecaris i contracte d’arrendament i poden trobar-se en risc de perdre el seu domicili habitual o aquelles que es trobin en procediments d’execució hipotecària per impagament o desnonament per falta de pagament.

 

Les ajudes de rehabilitació d’edificis, rehabilitació d’habitatges per a gent gran, ajuts a façanes i ajuts de rehabilitació d’habitatges per incorporar-los a la Borsa han comportat 578 atencions (3,04%)imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat