AJUTS PER A 16 MARXANTS DEL MERCAT
AJUTS PER A 16 MARXANTS DEL MERCAT Per mantenir en òptimes condicions el seu punt de vendaEl passat mes de juny l’Ajuntament d’Olot va aprovar les bases per a l'atorgament d'ajuts als marxants d'alimentació i planter del mercat setmanal que realitzessin una acurada neteja i selecció de residus del seu lloc de venda. La convocatòria, amb un import de 1.500 euros, preveia ajudes als titulars de les parades que mantenen en òptimes condicions l’espai que tenen assignat el dilluns al mercat d’Olot.

El passat juliol es va obrir el període de presentació de sol·licituds, que va finalitzar amb el mes de setembre. A partir de l'1 d'octubre es van examinar les peticions rebudes.
 
En total, 16 marxants, tots ells a titulars de parades d'alimentació, s’han beneficiat d’aquesta convocatòria. S’han concedit ajuts per import que han anat dels 28 als 360 euros, en funció de la puntuació obtinguda dels criteris de priorització i valoració següents:
·    mantenir l’espai en adequades condicions d’ordre i neteja durant el mercat
·    deixar l’espai de la parada degudament escombrat al final de l’exercici de venda
·    deixar les caixes i recipients de les mercaderies degudament separats en funció del material, recollits i apilats al final de l’exercici de venda
·    separar i abocar els residus de venda als contenidors corresponents i assignats.

Per tant, el marxant que ha rebut l'ajut més gran se li ha cobert gairebé el 50% de la taxa de mercat d'aquest any (360 euros per una parada de 10 metres) i el que menys, un 12% (36 euros per una parada de 4 metres). La taxa del mercat setmanal d’Olot és de 75 euros per cada metre lineal de parada.

Veient els bons resultats de la iniciativa, l’Ajuntament d’Olot ja treballa en les bases de la convocatòria de l’any que ve. La previsió és que, per al 2017, la dotació econòmica augmenti per continuar afavorint la neteja del mercat setmanal. El regidor de Promoció, Estanis Vayreda, ha explicat que “és una manera d’estimular els marxants i bonificar les bones pràctiques i donar una bona imatge de la ciutat“.

Actualment, al mercat setmanal d’Olot, hi ha 132 parades, de les quals 55 són d’alimentació i planter. Des d’aquest estiu els punts de venda s’han identificat amb una placa on, a més de les dades per al control del mercat (matrícula, titular, metres de la parada...) hi consta la informació d'interès per al consumidor, com la procedència del producte, si és o no d'elaboració pròpia (en el cas de ser-ho, en quin percentatge), si pertany a alguna associació, si disposen de segells de qualitat i de certificacions que ho acreditin.

L’Ajuntament ha lliurat als marxants d’alimentació i planter la placa de la seva parada que, han de tenir col·locada en un lloc ben visible, tal com estableix el reglament de venda no sedentària del mercat d’Olot. L’objectiu de la mesura és que el consumidor disposi de més informació dels productes que pot trobar al mercat i que aquest es realitzi en òptimes condicions.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat