AJUTS PER PROMOURE EL LLOGUER D’HABITATGES PER A ESTUDIANTS
AJUTS PER PROMOURE EL LLOGUER D’HABITATGES PER A ESTUDIANTS Amb ajudes de fins a 2.000 euros per habitatge i, a diferència de l’any passat en què es va centrar en el Nucli Antic, ara s’amplia a tot OlotL’Ajuntament d’Olot va obrir l’any passat una convocatòria d’ajudes amb l’objectiu d’impulsar iniciatives que permetessin portar més vida al centre de la ciutat. Es van dirigir als estudiants amb la voluntat que poguessin trobar pisos a preus assequibles al centre d’Olot i als propietaris d’habitatges que els oferissin a aquest col·lectiu.
El regidor d’Habitatge, Jordi Alcalde, ha explicat que “l’any passat les ajudes anaven dirigides única i exclusivament a habitatges inclosos en una àrea delimitada del Nucli Antic d’Olot mentre que aquest 2017 s’amplia la convocatòria a tot el municipi d’Olot”. Tot i això, es continua fent èmfasi a promoure el lloguer d’habitatges del barri vell per a estudiants dins l’àrea delimitada pels carrers Sant Bernat, Verge del Portal, Esgleiers, Plaça Rector Ferrer, Sant Esteve, Sant Tomàs, Plaça Móra, carrer Hospici, carrer Lorenzana, Valls Nous, el riu Fluvià, Plaça Palau, Escultor Llimona i la Ronda Sant Bernat.

 

Els habitatges han de tenir les característiques següents:
-          ser una vivenda que provingui del mercat lliure
-          disposar de cèdula d’habitabilitat i de Certificat d’Eficiència Energètica
-          el preu màxim d’arrendament 4,20€/m2 útil segons amidament cèdula d’habitabilitat
-          els estudiants han d’estar matriculats en algun dels instituts d’estudis superiors d’Olot
-          I el contracte ha d’haver estat formalitzat durant aquest any i tenir una durada mínima del curs escolar 2017-2018
L’import de la subvenció s'estableix en 100 € mensuals, amb un límit màxim de 1.200 euros per habitatge. Aquesta subvenció només es pot atorgar una vegada acreditada la vigència del lloguer i per un període màxim de dotze mesos, prèvia presentació del rebut del lloguer.
També s’estableix una subvenció complementària i addicional per aquells habitatges que estiguin ubicats a l’àrea delimitada del Nucli Antic d’Olot per poder fer front a les possibles despeses de posar a punt un habitatge en règim de lloguer. L’import màxim que es pot obtenir és de 800 euros (només es pot atorgar una vegada acreditada la despesa subvencionable) per a adequar, per exemple, les peces i elements que conformen la vivenda, les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament, millores de banys i cuines, entre altres treballs per tal que l’habitatge pugui ser destinat de manera immediata a un llogater-estudiant.

 

El regidor d’Habitatge d’Olot, Jordi Alcalde, ha explicat que la convocatòria pretén “portar més vida al barri vell a més que els propietaris dels edificis del barri vell trobin incentius per mantenir-los en bones condicions i llogar-los; així com que els estudiants que vénen a estudiar a la ciutat resideixin a Olot,”.

 

 

 

El termini de presentació de sol·licituds s’obrirà al dia següent de la publicació de les bases al BOP i finalitzarà el 30 de novembre. Per a més informació, cal dirigir-se a l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot.

 imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat