REURBANITZACIÓ DEL FIRAL
REURBANITZACIÓ DEL FIRAL Previsió d'obres de millora del Passeig Miquel BlayUs informem de la previsió d'obres que, amb motiu de la reurbanització de Passeig Miquel Blay, es portaran a terme aquestes properes setmanes.

SECTOR 1 (Firal petit i zona adjacent al Teatre):
Obres a executar:
-    Obra civil serveis (sanejament, electricitat, fibra òptica).
-    Enderrocs i moviments de terres lateral Teatre per obra centre transformació.

SECTOR 2 (calçades sud i nord del passeig costat Sant Esteve):
Obres a executar:
Es treballa a les dues calçades laterals sud i nord del Firal, a l'inici del mes no es treballa a les voreres, al finalitzar el mes es treballarà a la vorera sud.
La part central del passeig no queda afectada per l'obra exceptuant el pas de serveis entre les dues calçades davant de la casa Gaietà Vila.
-    Enderrocs i moviments de terres
-    Execució de serveis en calçada sud
-    Execució de serveis en calçada nord
-    Inici de serveis en vorera sud.
-    Creuament passeig.

ACCÉS VEINAL I CÀRREGA I DESCÀRREGA

La circulació serà oberta permanentment entre el Firalet i el carrer del Roser (senyalitzat en vermell a la imatge superior). La resta de calçades romandran tancades al trànsit, exceptuant l'accés i sortida de l’aparcament del teatre que es farà segons necessitats d'obra, en vial delimitat a l'interior del sector 1 (en blau ), o per calçada sud del Firal (en verd).

S'habilitarà l'espai central del passeig (en fúcsia) per a l’accés de vehicles de càrrega i descàrrega. La circulació de vianants es garantirà a voreres i al centre del passeig.
Quan es realitzin els serveis de les voreres es realitzarà un pas peatonal pel passeig central, amb passos a les entrades dels edificis.

L’Ajuntament d’Olot demana disculpes de forma anticipada per les molèsties que les obres us puguin ocasionar. En cas de dubtes o qualsevol incidència poseu-vos en contacte amb l’Àrea de Infraestructures i Urbanisme al 972 279 125 o bé a la Policia Municipal 972 279 133.
imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat