DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES L’Ajuntament d'Olot dóna suport a la convocatòria de vaga pel Dia Internacional de les DonesEls grups representants a l'Ajuntament d'Olot donen suport a la vaga feminista. En el ple de dijous passat, la Corporació va aprovar per unanimitat la moció que reproduïm a continuació. Ni un pas enrere en la lluita per la igualtat de gènere. El 8 de març i cada dia! 

"De nou, el 8 de març de 2019, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna tots els dies de l’any, l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat.

Tot i els avenços aconseguits, persisteixen les desigualtats històriques que han donat lloc a la discriminació de les dones en tots els àmbits de la vida. Les situacions de vulnerabilitat són més crues per a les dones, i això es tradueix en una major precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa. A més, hem assistit a un període de crisi econòmica en què els drets de les dones han patit una regressió, al mateix temps que veiem com sorgeixen moviments reaccionaris amb l’objectiu d’eliminar els importants avenços assolits.

Davant d’aquesta conjuntura, i conscients que hi ha importants interessos i resistències en contra de la plena equiparació de drets de les dones en la nostra societat, que, amb arguments intolerables, pretenen destruir els èxits que amb tantíssim esforç s’han anat conquerint, considerem que ens trobem en un moment decisiu. La nostra lluita històrica per la igualtat s’ha d’alçar amb força renovada per exigir amb més intensitat, contundència i fermesa els nostres drets. I en aquesta lluita, homes i dones, conscients de la desigualtat existent, hem d’unir-nos ara més que mai. La  consecució  de  la  igualtat  efectiva  entre  dones  i  homes  ha  de  ser  un  ferm compromís.

Condemnem totes les formes de violència masclista, sobretot els assassinats de les dones pel fet de ser dones, ja que és l’expressió més brutal, repulsiva i intolerable. De la mateixa manera, les agressions sexuals, l’assetjament per raó de sexe que de manera quotidiana, pateixen dones i nenes, així com totes aquelles altres formes de violència contra les dones en tots els àmbits: a la llar, al carrer i a la feina. Cal combatre, a tots els nivells i en tots els àmbits i escenaris, la invisibilitat de la violència masclista, la seva normalització social i les manifestacions i les estratègies de suport, de reforç i de perpetuació d’aquesta violència.

Segons l’últim informe de la Generalitat, la bretxa salarial entre homes i dones se situa al conjunt de Catalunya del 26% el 2017 però s'accentua fins el 43% en els sectors amb ingressos més baixos. Les dades recents indiquen que tendeix a agreujar-se. Més d’un 70% dels contractes a temps parcials ho són de dones i més del 70% de les empreses no tenen cap dona als seus Consells d’Administració. Per exemple, en un àmbit com l’educatiu, on les dones representen el 60% de les llicenciades, els càrrecs de més rellevància continuen essent ocupats majoritàriament per homes. El sostre de vidre doncs, encara no s’ha trencat i segueix limitant les possibilitats d’ascens de les dones.

Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret lliurement.

Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques  de  conciliació de  la  vida personal, familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. Això implica replantejar els permisos de maternitat  i paternitat  apostant per la igualtat i intransferència.

Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària, per denunciar qualsevol vulneració de drets i per posar fi al retrocés experimentat en aquest àmbit en l’última dècada.

ACORDS:

Primer. Donar suport a la iniciativa de la Vaga Internacional de Dones realitzada per les feministes de diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista i els sindicats majoritaris, en la seva ampla pluralitat, la de CCOO i UGT el dia 8 de març amb dues hores i la d’altres sindicats que propugnen tota la jornada, així com a les concentracions previstes per al mateix dia. De la mateixa manera donar suport a la vaga de consum, a la vaga de cures i a la vaga d’estudiants del dia 8 de març.

Segon. Utilitzar tots els mitjans a l’abast de l’Ajuntament d’Olot per tal de fer difusió de la vaga i les seves reivindicacions.

Tercer. Manifestar el compromís de l’Ajuntament d’Olot per continuar treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència.

Quart. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial, la promoció de dones als   càrrecs  de  decisió,  la  formació  del  personal  en  matèria  d’igualtat  i  l’adopció  de mesures que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Cinquè. Continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i de l’assetjament sexual o per raó de sexe en qualsevol espai, fent especial incidència en l’àmbit laboral i els espais d’oci. Tot creant Plans d’Igualtat i Protocols de prevenció i abordatge de l’assetjament en compliment de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'Igualtat efectiva de dones i homes".imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat