VARIANT
VARIANT La Generalitat i els ajuntaments les Preses, la Vall d’en Bas i Olot acorden les alternatives-base de l’estudi informatiu de la nova carreteraEl Departament de Territori i Sostenibilitat i els ajuntaments d’Olot, les Preses i la Vall d’en Bas han acordat les alternatives que preveurà l’estudi de traçat de la variant de les Preses - Vall d’en Bas, amb l’objectiu que se sotmeti a informació pública l’octubre vinent. Aquestes alternatives són fruit del treball efectuat a partir dels acords generals a què van arribar la Generalitat i els tres ens locals l’any passat.

 

La nova variant discorrerà entre la sortida actual de Bracons de la C-37 i la futura variant d’Olot, amb un traçat que seguirà el corredor establert a l’ordre d’estudi de gener de 2017 i que serà d’un carril per sentit, evitant al màxim l’afectació al territori, al paisatge i al sòl agrícola i respectant la qualitat de vida dels veïnat. D’altra banda s’ha acordat també que l’estudi informatiu incorpori   anàlisis d’altres opcions de traçat.

 

A partir d’ara es desenvoluparan els treballs de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental en el seu conjunt, amb els estudis per a les diferents alternatives de traçat (hidràulics, geotècnics, ambientals, paisatgístics, etc). Alhora, s’ha decidit que l’Observatori del Paisatge s’incorpori en aquest procés aportant referències i experiències exitoses relatives a traçats d’infraestructures en espais especialment sensibles com la plana de la Vall d’en Bas.

 

Un cop acabats els treballs de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental, l’octubre vinent, la Generalitat procedirà a la seva aprovació inicial, sempre de manera consensuada amb els tres ajuntaments, i s’iniciarà, el mateix mes, el procés d’informació pública i la tramitació ambiental.

 

D’altra banda, pel que fa als calendaris globals de les variants de les Preses i d’Olot, es preveu que el 2019, un cop definit el traçat entre el final de la variant d’Olot i l’inici de la de les Preses-Vall d’en Bas, es pugui licitar l’execució de la variant d’Olot.

 

Al mateix temps, durant el 2019 es redactaria el projecte constructiu de la variant de les Preses- Vall d’en Bas per iniciar-ne la construcció a partir de 2020 amb l’objectiu que les dues variants quedessin completades simultàniament.

Consulteu el comunicat de la Generalitat de Catalunya aquí.

 imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat