PREMS LITERARIS CIUTAT D’OLOT
PREMS LITERARIS CIUTAT D’OLOT L’especialització dels Premis, la dotació o la difusió són alguns dels temes que es van debatre a la jornada de dissabtePep Berga ha anunciat avui que l’any que ve es tornaran a convocar els Premis Literaris Ciutat d’Olot, però s’hi faran una sèrie de canvis per actualitzar-los a les necessitats d’avui en dia, que no són les mateixes que quan es van crear ara fa més de cinquanta anys. 
El regidor de Cultura ho defensarà a la junta de govern de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot després que, dissabte, entre la cinquantena de persones que van participar a la jornada de reflexió “Repensem els Premis Literaris Ciutat d’Olot” s’imposés l’opinió que calia continuar convocant aquests guardons. 

Diferents  veus  van  apuntar  que  es  tractava  d’uns  premis  de  prestigi  que destacaven  per  l’elevada  qualitat  de  les  obres  premiades  i  que,  després  de cinquanta anys, s’havien convertit en un element patrimonial en si mateixos. Pep Berga  ha  explicat  que  entre  els  assistents  a  la  jornada  de  dissabte  s’havia destacat  especialment  que  el  fet  de  tenir  un  bon  jurat  era  el  que  garantia aquesta bona salut dels Premis, i que això s’havia de mantenir.

Tot i això, Berga ha dit que caldrà tenir en compte una sèrie de consideracions que  van  sorgir  sobretot  enfocades  a  aconseguir  que els  Premis  Ciutat  d’Olot compleixin amb uns objectius en consonància amb les necessitats actuals, que no són les mateixes que fa cinquanta anys.  “Va quedar clar que era important buscar una especialització als Premis Literaris Ciutat d’Olot. Algunes idees que van sorgir van ser centrar-los en el gènere del còmic, aprofitant la tradició artística pictòrica de la ciutat, o els textos teatrals”.

Pep Berga ha dit que també es revisaran qüestions com la dotació, la difusió de les bases, la promoció de les obres guardonades, el seguiment que es fa dels autors  premiats,  la  promoció  de  l’obra,  la dotació econòmica  i el  fet  que  els drets d’autor en formin part. A més, també es vol que la ciutadania se senti els premis com a seus.

Una  altra  qüestió  que  va  sorgir  el  dissabte  va  ser la  necessitat  de  treballar, paral·lelament, el foment a la lectura, per contribuir a augmentar el nombre de lectors. En aquest sentit, es va incidir en la importància del treball conjunt entre educació i cultura i en tenir en compte la incidència de la tecnologia, sobretot entre la població més jove.  Durant la jornada també es va reivindicar repetidament la necessitat d’oferir a la ciutat més propostes de formació en escriptura literària; de la mateixa manera com l’aficionat a la música, l’esport o l’art té centres on aprendre, els aficionats a l’escriptura  han  de  poder  trobar  espais  de  creació literària  que  no  passin necessàriament per la professionalització i la publicació.

Pep Berga ha recordat que els Premis Literaris Ciutat d’Olot són un projecte de la ciutat per fomentar la creació literària en català i que, d’altra banda, també es fan projectes per al foment de la lectura, amb el festival MOT com a una de les principals propostes en aquest sentit.  L’acte de dissabte va començar amb l’exposició de quatre ponents principals: Montse Ayats, presidenta de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana; Guillem-Jordi  Graells,  membre  i  expresident  de  l’Associació  d’Escriptors  en  Llengua Catalana;  Oriol  Izquierdo,  professor  de  llengua,  literatura  i  humanitats  de  la Facultat  de Comunicació  Blanquerna-Universitat  Ramon  Llull  i  exdirector  de la Institució de les Lletres Catalanes, i Albert Soler, cap de l’Àrea de Serveis a les Persones l’Ajuntament de Granollers. Seguidament, es va obrir un torn de paraula al  públic,  entre  el  qual  figuraven  persones  directament  vinculades  als  Premis Literaris  Ciutat  d’Olot,  professionals  de  l’àmbit  literari  així  com  ciutadania interessada a debatre sobre aquesta qüestió.

ALGUNES XIFRES

Les dades oficials diuen que el 40% de la gent no llegeix; paradoxalment, altres estudis destaquen que el 54% de la població està escrivint un llibre. Per tant, la creació  està  passant  per  un  bon  moment,  com  ho  demostra  el  fet  que  una editorial  petita  pot  arribar  a  rebre  set  manuscrits  diaris  que  aspiren  a  ser publicats. Actualment, es publiquen 8.000 títols anuals en català, dels quals al voltant de 750 corresponen a premis literaris. En efecte, els premis poden ser una  via  per  als  escriptors  novells  que  d’entrada  veuen  el  món  editorial  com inaccessible. 


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat