CAMPANYA INFORMATIVA SOBRE RESIDUS
CAMPANYA INFORMATIVA SOBRE RESIDUS Per millorar la qualitat dels residus que es recullen selectivament a OlotUn estudi fet als contenidors d’envasos lleugers de la ciutat ha posat de manifest que un 45% dels residus que s’hi han abocat no corresponen a aquesta fracció i que, per tant, s’haurien d’haver dipositat en un altre contenidor. Un 22% d’aquests residus impropis corresponen a paper i cartró, un 11% a vidre i un 10% de matèria orgànica. En menys quantitat, també s’hi han localitzat peces de roba, runes, petits electrodomèstics o residus que s’haurien de dipositar al contenidor de rebuig. Una situació que s’ha constatat als diferents punts de la ciutat analitzats, sense que s’hagin trobat diferències significatives segons el barri o la zona.

 

Davant la necessitat de millorar aquestes dades i amb l’objectiu de reduir els impropis fins al 30% al llarg del 2017, l’Ajuntament d’Olot acaba de posar en marxa una campanya informativa. El regidor de Medi Ambient, Josep Guix, ha explicat que “des d’aquesta setmana, dues persones recorren diferents barris d’Olot per informar les veïnes i veïns en el moment en què vagin a llençar les escombraries”. L’objectiu és detectar in situ les pràctiques de selecció de les olotines i olotins i resoldre els dubtes que puguin tenir. Josep Guix ha afirmat que “si el ciutadà vol, se l’informarà de dubtes o inquietuds que generi els residus i la seva selecció”. Aprofitant la presència dels informadors als barris per analitzar, amb detall, les situacions quotidianes que es puguin donar en relació a la gestió de les deixalles, com males pràctiques recurrents o contenidors malmesos.

 

La campanya es durà a terme fins al mes de febrer de 2017 en tres barris de la ciutat. Al llarg d’aquest novembre, els informadors recorreran el barri de Pequin, en horari de matí o tarda intentant contactar amb el màxim nombre d’usuaris del servei de deixalles, durant el gener es traslladaran a Sant Miquel i coincidint amb el mes de febrer estaran al Pla de Dalt. Si s’obtenen uns bons resultats, la campanya continuarà durant l’any que ve a la resta de la ciutat.

 

Al llarg d’aquest any, s’han realitzat altres actuacions lligades amb aquesta campanya com l’edició d’un fulletó informatiu que es va distribuir als habitatges d’Olot gràcies a la col·laboració de les Associacions de Veïns.

 

A Olot es recullen, diàriament, 1’11 quilos de deixalles per ciutadà, dels quals un 36% provenen de la recollida selectiva, distribuïts de la manera següent: 16,3% de matèria orgànica, 7,0% paper i cartró, 8,4% envasos lleugers i 4,3% vidre. El 64% restant -0’71 quilos per persona-, provenen del rebuig i són residus que en aquests moments es dipositen directament a l’abocador comarcal. La major part d’aquests són reciclables. Per aquest motiu, es continua treballant per augmentar els percentatges de selecció i alhora apostar per una major qualitat, llençant cada residu al contenidor que toca.imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat