DIAGNOSI DEL PIAM DE NUCLI ANTIC
DIAGNOSI DEL PIAM DE NUCLI ANTIC Generar una nova centralitat, millorar les condicions per viure-hi i potenciar-ne els seus valors, principals línies de treballEstanis Vayreda, regidor de l’Ajuntament d’Olot encarregat del PIAM del Nucli Antic, i Consol Prados, tècnica de l’oficina d'innovació urbana Paisatge Transversal coordinadors del disseny col·laboratiu de Pla, han presentat aquest matí el Diagnòstic Participatiu del projecte. Aquest document té com a objectiu principal l'anàlisi de les realitats del barri a través de diferents instruments de recollida i tractament d’informació ciutadana i tècnica amb l’objectiu de definir les directrius estratègiques i les accions de millora per al Nucli Antic.

El Diagnòstic s’estructura en tres grans capítols: el procés participatiu; els resultats d'indicadors i les conclusions del diagnòstic; i la definició de les Directrius Estratègiques. En el primer punt destaca que s'han recollit més de 350 qüestionaris sobre l'estat i l'opinió dels veïns i visitants del centre de la ciutat; més de 300 persones han participat de les activitats participatives organitzades com el recorregut pel barri, les accions a l’esplai Garbuix i l’Ideal per incorporar la visió infantil i juvenil al Pla o els punts d’informació en el marc de la festa del barri o sobre l’habitatge de finals de setembre; i també la participació més intensiva dels 18 agents socials que constitueixen el Grup Motor del PIAM. Consol Prados ha explicat que “de les persones que han participat en les accions destaquen que s'ha mantingut un equilibri de gèneres (60% dones / 40% homes), que han participat persones de totes les edats (amb predomini de l’interval d'entre 36 i 45 anys), alguns del propi Nucli Antic encara que també de la resta de la ciutat i fins i tot de fora”.


Resultats de la participació

 

 

El PIAM s’ha estructurat en quatre temàtiques: l'Habitatge i la Inclusió; el Patrimoni i la Identitat; la Convivència i la Connectivitat; i Diversitat d'Usos. Sobre cadascuna d’elles, a través de la participació i el treball tècnic, s’han detectat els temes a millorar del barri, els aspectes amb potencialitat i també aquells que resulten controvertits per a la ciutadania. Com a avançament, ressalta que el deteriorament i l'envelliment dels edificis són un focus d'atenció, que existeix una percepció general que el valor patrimonial de la zona no està prou difós, que s’han de treballar determinats problemes de mobilitat amb vehicle privat en la trama urbana del centre, així com cal millorar l'ús de l'espai públic, fomentar la diversitat de l'activitat econòmica o activar els locals comercials tancats a l'actualitat.

Gràcies a aquesta informació, es pot continuar el procés - la fase tres anomenada “Accions de millora” - partint de les tres directrius definides arran de la diagnosi:

·     Generar una nova centralitat al Nucli Antic, atraient noves activitats i mantenint el caràcter de singularitat (patrimoni col·lectiu, comerç de proximitat, comerç especialitzat, innovació social i econòmica), pensant una nova centralitat sobre la base històrica i identitària tenint en compte els nous reptes socials i econòmics (sostenible, smart...) i dinamitzant els locals buits, entre d’altres.

·         Millorar les condicions per viure al barri, consolidant i atraient nova població, afavorint la rehabilitació, renovació i l’accés a l’habitatge digne i mobilització de pisos buits, millorant l’accessibilitat en diferents maneres de transport, així com ampliant l’equipament de l’espai públic per a activitats quotidianes.

·         Reconèixer el Nucli Antic, millorant el paisatge del barri, frenant la deterioració física i ampliant de l’oferta turística.

 

Següent fase: Accions de Millora

D'aquí partim a la tercera fase del projecte (Accions de Millora) que té com a objectiu la validació de les primeres propostes recollides en les tres directrius presentades. Primer, la validació serà posada en marxa pel grup polític-tècnic del PIAM i després, es deixa en mans de la ciutadania de nou. Està plantejat que aquesta tercera fase duri prop de dos mesos amb l’exposició de les primeres idees tretes, tallers oberts, accions participatives i reunions amb els agents implicats en el procés de disseny del PIAM del Nucli Antic. Al final d'aquesta fase s'aconseguirà triar dos projectes anomenats catalitzadors per posar en marxa el motor a partir del qual arrenqui el projecte final de millora del Nucli Antic.

“A partir d’ara iniciem una nova etapa que ens permetrà concretar accions” ha explicat el regidor encarregat del PIAM del Nucli Antic, Estanis Vayreda. Vayreda ha afegit que “els pressupostos de l’any que ve ja contemplen una partida perquè puguin tirar endavant les propostes de millorar del Nucli Antic a partir de tres línies de treball: viure al centre, donar-hi noves centralitats i potenciar el seu patrimoni històric”.  

 

Tot el procés de disseny del PIAM es pot consultar a la pàgina web www.nuclianticmesb.cat i seguir a través de les xarxes socials de @olotuit amb l'etiqueta #OlotMesB.imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat