DIAGNOSI SOBRE LES REALITATS DE LES PERSONES LGTB
DIAGNOSI SOBRE LES REALITATS DE LES PERSONES LGTB La diagnosi es farà des del CASG amb l’acompanyament de la Universitat de Girona. Es demana la màxima implicació de la ciutadaniaEl 2016 Olot va gaudir del primer itinerari pels drets civils: Identitats imPossibles, una proposta per reflexionar sobre la diversitat sexual i de gènere que aglutinava més de 20 activitats organitzades entre les àrees de Cultura i Acció Social. Com a resultat de l’itinerari, el febrer del 2017, l’Ajuntament d’Olot es va sumar a la Xarxa de Municipis LGBTI de Catalunya i es va engegar el Servei d’Atenció Integral a la Diversitat Afectiva (SAI).

Aquest servei, el SAI, a dia d’avui ha realitzat 66 atencions (29 el 2017 i 37 el 2018) desglossades en: 5 atencions per informar del servei, 19 consultes, 3 assessoraments, 4 gestions de tràmits, 9 incidències, 1 acompanyament terapèutic, 12 accions de difusió i sensibilització, 12 formacions i 1 denúncia. 

Per seguir-hi treballant, aquest febrer de 2019, s’iniciarà una diagnosi per conèixer quina és la situació de les persones LGTB a la comarca, què s’està fent a nivell associatiu o de polítiques públiques. Els resultats d’aquesta diagnosi serviran per definir quines han de ser les línies a seguir i actuacions futures en matèria de diversitat sexual i de gènere a la Garrotxa.

Aquesta diagnosi es farà des del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa amb l’acompanyament de la Universitat de Girona. És imprescindible la participació de la població. Es per això que es crearà un grup de treball format per 20-25 persones, plural, d’edats, orígens, identitats i trajectòries vitals que vulguin implicar-s’hi i puguin comprometre’s a participar a les 10 sessions que es faran al llarg d’aquest any.

Per més informació i formar part d’aquest grup contacteu amb el sai@casg.cat o al telèfon 679698447.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat