ACORD AMB EL COL.LEGI DE VETERINARIS
ACORD AMB EL COL.LEGI DE VETERINARIS Per disposar d'un cens més ampli i actualitzat d'animals de companyiaLa Llei de protecció dels animals estableix l’obligatorietat d’identificar els animals de companyia, i en concret, els gossos, els gats i les fures. Els veterinaris són el personal qualificat per realitzar-ho. La mateixa Llei especifica que els ajuntaments han de disposar d’un cens d’animals de companyia en el qual s’han d’inscriure els gossos, els gats i les fures que resideixin de manera habitual al municipi. Hi han de constar les dades d’identificació de l’animal i el contacte de la persona posseïdora o propietària.

 

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya -que integra i agrupa els quatre col·legis oficials de veterinaris de Catalunya- va crear, l’any 1987, l’Arxiu d’identificació d’animals de companyia (AIAC). Es tracta d’una base de dades informatitzada on es recullen les dades de les identificacions que practiquen els veterinaris col·legiats amb la finalitat de recuperar els animals extraviats i evitar l’abandonament dels animals de companyia, i alhora un servei d’atenció ciutadana de localització dels animals de companyia perduts, robats o extraviats. L’AIAC és també un arxiu sanitari on els veterinaris fan constar les dades sanitàries més importants dels animals inscrits. Aquest arxiu és pioner a tota Espanya (fa 30 anys que funciona) i en la actualitat és el més important de Catalunya ja que hi figuren més d’un milió d’animals inscrits.

 

Amb la voluntat de tenir accés a aquestes dades, l’Ajuntament d’Olot ha arribat a un acord amb el Col·legi Oficial de Veterinaris de Girona i el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Es pretén així incrementar de forma progressiva el percentatge d’animals que s’incorporaran al cens del municipi, mantenir les dades del cens municipal d’animals el més completes i actualitzades possible i poder identificar els propietaris en casos de pèrdua o abandonament de l’animal per tal que pugui recuperar l’animal o bé per iniciar un procediment sancionador contra el responsable de l’abandonament. El regidor de Medi Ambient, Josep Guix, ha explicat que “contrastarem les dades del registre del Col·legi de Veterinaris amb el de l’Ajuntament i farem requeriments als propietaris d’animals que no figurin en el cens municipal perquè els inscriguin”.

 

Aquest acord és una acció més amb la que l’Ajuntament d’Olot vetlla per la tinença responsable d’animals de companyia. Anteriorment, es va iniciar una campanya informativa amb la que es va fer arribar una carta als veïns i veïnes d’Olot que tenien inscrit el seu gos al cens municipal en què se’ls recordava les obligacions per tenir cura de l’animal, donar-li assistència i ajudar a mantenir la bona convivència de la ciutat. A l’escrit, també s’informava de la instal·lació de cartells informatius en diferents punts de la ciutat, relacionats amb l’obligació de recollir els excrements de gossos de la via pública i la prohibició que els animals accedeixin a les zones de jocs per a infants. Amb dades de finals de 2016, Olot té registrats 1.960 animals, principalment gossos.

 imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat