ESTALVI ENERGÈTIC
ESTALVI ENERGÈTIC ENLLUMENAT PÚBLIC
 


La ciutat d'Olot té una longitud de carrers aproximada de 150 Km i una població de 34.000 habitants. Aquesta baixa densitat dona lloc a una presència significativa d’àrees d’habitatge suburbà, i per tant, a un número significatiu de punts de llum de tipus ambiental a baixa alçada.
 
La gestió de l'enllumenat s'efectua directament per part de l'Ajuntament, quedant assignada la tasca de manteniment a la Brigada Municipal, i la supervisió tècnica/projectes/direcció d'obra als serveis tècnics municipals.
 
El projecte consisteix en:
 • La retirada de 981 lluminàries existents del municipi, mantenint les columnes i braços murals de suport. Algunes d’aquestes llumeneres comparteixen un mateix suport.
 • Els subministrament i col·locació de 971 lluminàries noves amb tecnologia led sobre els mateixos braços i columnes de suport existents. Algunes d’aquestes llumeneres comparteixen un mateix suport.

Els criteris adoptats per la inclusió o no de llumeneres del municipi en l’actuació són els següents:
 • L’eliminació progressiva de llumeneres amb làmpades contaminants i poc eficients de VMCC, i la seva substitució per lluminàries de led.
 • L’eliminació progressiva de llumeneres contaminants amb un FHS superior al 15% o de color de llum contaminant que quedin situades al nucli urbà de la ciutat (zona de protecció E3), i la seva substitució per lluminàries de leds amb FHS <1%.
 • L’eliminació progressiva de llumeneres contaminants amb un FHS superior a l'1% que quedin situades en el sòl no urbanitzable del municipi (zona de protecció E1), i la seva substitució per lluminàries de leds amb FHS <1%.
 • La retirada de llumeneres obertes, sense difusor de tancament, i la seva substitució per lluminàries de led amb reflectors eficients i índex de protecció IP elevat que millorin el factor de manteniment.
 • La retirada de llumeneres amb baixa eficiència, rendiment o que produeixen nivells de llum amb valors inadequats sobre vial respecte dels valors reglamentaris, i la seva substitució per llumeneres de led que millorin de l'eficiència energètica, redueixin el consum i adeqüin els nivells d'il·luminació al reglament d'eficiència energètica.
 
Totes les llumeneres incloses al projecte tenen un factor de contaminació lumínica (FHS) inferior al 1%, amb independència de que la zona de protecció sigui E1 (sol no urbanitzable) o E3 (nucli urbà).
 
Balanç energètic en l’àmbit del projecte Estat Actual Projecte
Número de punts de llum
 • Actual:981 u
 • Projecte: 971 u

Potència instal·lada total
 • Actual: 131,58 KW
 • Projectat:46,37KW
Consum total anual
 • Actual: 486.642,21 KWh
 • Projecte: 133.418,06 KWh
Estalvi d’energia anual sobre l’àmbit del projecte
 • Estalvi: 72,58%
 
El pressupost d'execució per contracte del projecte puja a 502.748,70 €.
 
El Projecte ha rebut l’ajuda del Fondo Nacional de Eficiencia Energetica.

La ciutat d'Olot té una longitud de carrers aproximada de 150 Km i una població de 34.000 habitants. Aquesta baixa densitat dona lloc a una presència significativa d’àrees d’habitatge suburbà, i per tant, a un número significatiu de punts de llum de tipus ambiental a baixa alçada.

 

La gestió de l'enllumenat s'efectua directament per part de l'Ajuntament, quedant assignada la tasca de manteniment a la Brigada Municipal, i la supervisió tècnica/projectes/direcció d'obra als serveis tècnics municipals.

 

El projecte consisteix en:

 • La retirada de 981 lluminàries existents del municipi, mantenint les columnes i braços murals de suport. Algunes d’aquestes llumeneres comparteixen un mateix suport.
 • Els subministrament i col·locació de 971 lluminàries noves amb tecnologia led sobre els mateixos braços i columnes de suport existents. Algunes d’aquestes llumeneres comparteixen un mateix suport.

Els criteris adoptats per la inclusió o no de llumeneres del municipi en l’actuació són els següents:

 • L’eliminació progressiva de llumeneres amb làmpades contaminants i poc eficients de VMCC, i la seva substitució per lluminàries de led.
 • L’eliminació progressiva de llumeneres contaminants amb un FHS superior al 15% o de color de llum contaminant que quedin situades al nucli urbà de la ciutat (zona de protecció E3), i la seva substitució per lluminàries de leds amb FHS <1%.
 • L’eliminació progressiva de llumeneres contaminants amb un FHS superior a l'1% que quedin situades en el sòl no urbanitzable del municipi (zona de protecció E1), i la seva substitució per lluminàries de leds amb FHS <1%.
 • La retirada de llumeneres obertes, sense difusor de tancament, i la seva substitució per lluminàries de led amb reflectors eficients i índex de protecció IP elevat que millorin el factor de manteniment.
 • La retirada de llumeneres amb baixa eficiència, rendiment o que produeixen nivells de llum amb valors inadequats sobre vial respecte dels valors reglamentaris, i la seva substitució per llumeneres de led que millorin de l'eficiència energètica, redueixin el consum i adeqüin els nivells d'il·luminació al reglament d'eficiència energètica.

 

Totes les llumeneres incloses al projecte tenen un factor de contaminació lumínica (FHS) inferior al 1%, amb independència de que la zona de protecció sigui E1 (sol no urbanitzable) o E3 (nucli urbà).

 

Balanç energètic en l’àmbit del projecte Estat Actual Projecte

Número de punts de llum

·         Actual:981 u

·         Projecte: 971 u

Potència instal·lada total

·         Actual: 131,58 KW

·         Projectat:46,37KW

Consum total anual

·         Actual: 486.642,21 KWh

·         Projecte: 133.418,06 KWh

Estalvi d’energia anual sobre l’àmbit del projecte

·         Estalvi: 72,58%

 

El pressupost d'execució per contracte del projecte puja a 502.748,70 € amb possibilitat de cofinanciació amb fons europeus

 


 imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat