UNA NOVA OPORTUNITAT
UNA NOVA OPORTUNITAT Dels 12 participants, 9 han trobat feina gràcies a aquest programa pilot per a persones amb atur de llarga duradaL’Ajuntament d’Olot ha posat en marxa un programa de projectes innovadors i experimentals amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del territori en l’àmbit de la ocupació. En aquest sentit, i d’acord amb la resolució favorable del Servei d’Ocupació de Catalunya, s’han desenvolupat diferents intervencions per tal d’afavorir la innovació en les metodologies d’inserció laboral, especialment per aquells col·lectius que malgrat les bones taxes d’atur actuals encara no han trobat una sortida al mercat de treball.

En concret, s’ha treballat en el projecte anomenat “Una nova oportunitat” que ha consistit en fer un acompanyament personalitzat a la inserció de col·lectius amb dificultats, així com d’un seguiment formatiu d’adquisició d’hàbits laborals i orientació laboral per competències. El perfil a qui s’ha dirigit el programa és el d’una persona que es trobava en situació de vulnerabilitat, baixa ocupabilitat, ja que tot i que havien participat en processos d’orientació, no aconseguia accedir a entrevistes o bé si finalment iniciava a la feina no li era possible mantenir-la.

El programa s’ha adaptat a les necessitats de cada participant i s’ha articulat en 3 accions:
Les tutories individuals, que han permès activar els interessos i motivacions personals i vincular-los a un entorn laboral.
Les sessions grupals en les quals les persones participants han pogut compartir les seves experiències personals i laborals, essent un recurs d’ajuda i suport mutu, per tal de crear alternatives i propostes de millora a la seva situació social i laboral.
Les pràctiques no laborals a empreses que han realitzat alguns participants per assajar les pròpies competències perquè siguin transferibles a altres entorns laborals.

Després d’un període de cinc mesos, el programa ha tingut 12 participants d’entre 20 i 59 anys als quals s’han realitzat un total de 170 tutories individuals i 12 sessions grupals. S’han firmat 7 convenis de pràctiques amb un total de 8 persones participants. En finalitzar el projecte “Una nova oportunitat”, 9 persones han obtingut un contracte laboral (75% d’inserció). Aquest índex d’inserció està molt per sobre dels índex d’inserció habituals i encara més dels índex d’inserció d’aquests col·lectius que generalment estan per sota dels dos dígits. Per aquest motiu es pot considerar que el programa ha estat tot un èxit i ha demostrat que amb un acompanyament intensiu i prolongat en el temps a aquest tipus de participants es poden produir canvis significatius en la seva situació. El regidor de Promoció Econòmica, Estanis Vayreda, ha destacat "la bona resposta que ha tingut aquest programa per ajudar a persones que feia temps que es trobaven sense feina i que han pogut inserir-se en empreses mijanes i petites d'àmbits molt diferents".

Paral·lelament també s’ha definit el model de negoci per a una possible empresa d’inserció  a la comarca que podria generar nous llocs de treball per aquests col·lectius.

De resultes d’aquests bons resultats, l’Ajuntament d’Olot treballa amb diferents programes per ajudar a millorar l’ocupabilitat d’aquests col·lectius. En concret s’han orientat a més de 300 persones desocupades de llarga durada o en situacions de precarietat laboral amb uns resultats d’inserció entre el 40 i 55%. Pel que fa als joves en el darrer any una seixantena han participat en diferents programes que combinaven orientació laboral i contractes de treball en empreses de la comarca, amb una inserció dins dels programes del 100%. El propi ajuntament també ha realitzat contractes directes amb aquests perfils. El darrer han estat  una trentena de contractes. També cal destacar que per aquelles persones aturades de més de 60 anys i amb carències de cotització per a la jubilació existeix un servei d’assessorament. Actualment s’han atès 41 persones.

Tot i que la ciutat ha reduït els últims anys la taxa d’atur, l’estudi del mercat de treball ha posat de manifest l’existència d’un col·lectiu de persones amb dificultats d’inserció. Segons les dades d’aquest mes d’agost, l’atur es troba   a Olot al 8,17%, un 7,47% a la Garrotxa, igualant el nivell més baix des de l’agost de 2008 que estava situat al 8,11%. 

Si ens centrem en els percentatges de persones desocupades per edats, veiem que el percentatge més elevat el trobem en la franja d’edats compreses entre 55 i 64 anys, essent aquest del 15,22% i majoritàriament sense estudis professionalitzadors i que ha treballat en feines poc especialitzades o sense especialització.

Des de l’Àrea d’Ocupació de DinamiG s’ha observat que l’atur actual de la comarca s’està cronificant en persones de molt baixa ocupabilitat, amb molt poca o sense  formació i en un percentatge significatiu, amb manca de competències bàsiques.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat