CONVOCATÒRIA DE LLOC DE TREBALL
CONVOCATÒRIA DE LLOC DE TREBALL Per a la coordinació del projecte Espai CràterL’Ajuntament d’Olot està impulsant, amb el  nom d’Espai Cràter, la creació d’un centre expogràfic de referència a Catalunya i a la Península Ibèrica en l’àmbit de la vulcanologia, integrat per dos focus complementaris d’atracció:

  • Un centre museogràfic de nova generació equipat amb tecnologia audiovisual, immersiva i interactiva, i amb continguts de màxima qualitat.
  • El mateix patrimoni natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, amb especial accent sobre el Volcà Montsacopa.

 

Per la qual cosa es fa necessària la incorporació d’un/a COORDINADOR/A PROJECTE “ESPAI CRÀTER” que s'encarregarà de la gestió i coordinació del disseny i de la implementació del projecte en totes les seves vessants, amb el suport dels serveis tècnics de l’Ajuntament d’Olot.

 

Requisits:

 

·         Haver complert l’edat mínima exigida per accedir a l’ocupació pública i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.

·         Formació de grau o màster universitari o equivalent.

·         Estar en possessió del certificat de coneixements de català de nivell suficiència C1 o equivalent.

 

 

Es valorarà:

 

·         Experiència en gestió de projectes europeus i subvencions públiques locals.

·         Haver treballat a l'Administració Pública, sigui des de l’àmbit públic o privat.

·         El coneixement d’altres llengües, especialment l’anglès i el francès.

·         Habilitats de negociació i comunicació.

·         Capacitat de planificació, amb iniciativa i oberta a conèixer experiències similars.

·         Capacitat d’autonomia i lideratge per tal de gestionar el projecte amb els criteris definits.

·         Capacitat de gestió i coordinació d’equips de treball i col·laboradors externs.

 

 

S’ofereix:

 

·         Experiència única treballant en un entorn dinàmic en un projecte innovador.

·         Jornada de treball de 37,50 hores setmanals i possibilitat de flexibilitat horària segons les necessitats de l’entitat i personals.

·         Possibilitat modalitat de treball homeoffice de forma puntual.

·         Lloc de treball: Olot

·         Contracte laboral temporal per obra o servei determinat.

·         Retribució bruta anual de 40.045,67€ (pagues extres incloses).

·         Incorporació immediata.

·         Durada del contracte: fins octubre de 2021.

 

Les bases de la convocatòria estan publicades a la web de l’Ajuntament d’Olot https://seu-e.cat/web/olot. Les persones interessades cal que presentin una sol·licitud, acompanyada de la documentació que es requereix a les bases, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot en horari d’atenció al públic.  El termini de presentació de sol·licituds és del 18 de setembre al 2 d’octubre de 2018.imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat