MILLORA AL CAMÍ DE LA LLET DE BATET
MILLORA AL CAMÍ DE LA LLET DE BATET S’hi ha realitzat una actuació de reforç del ferm gràcies a una subvenció de la Diputació de GironaL’Ajuntament d’Olot, d’acord amb la Junta Veïnal de Batet de la Serra i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, va aprovar definitivament l’any 2013 el projecte de pavimentació de camins veïnals. El document concretava diferents trams de camins entre masies i d’accés als camps i les explotacions agràries. En les set actuacions definides s’hi va incloure el reforç del Camí de la Llet.

Al 2017 l’Ajuntament va redactar el desglossat d’una primera fase d’obres projectades dins del Programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC). El projecte es va aprovar definitivament el 27 d’octubre de 2016 i s’ha executat enguany.  

El Camí de la Llet s’inicia a la carretera de Batet GIV5241 fins al camí de la Font de Buc. El sector que s’ha arranjat amb aquesta actuació s’estén al llarg de 582 metres de longitud dividits en dos trams: els 417 metres des del Mas Comadevall al Mas Claveguera d’Amunt i els 165 metres que separen el Mas Claveguera d’Amunt i al Mas La Flagella. Per les diferències de conservació del ferm en aquests dos trams, els treballs han consistit en obres de rehabilitació i reforç en el primer sector i obres de nou afermat en el següent.

L’actuació ha estat possible gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona dins el programa de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2018 -actuacions en camins municipals- per al projecte de pavimentació de camins veïnals de Batet, desglossat Fase II – camí de la Llet.    


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat