20 ALUMNES CURSEN EL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT EN INDÚSTRIA CÀRNIA
20 ALUMNES CURSEN EL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT EN INDÚSTRIA CÀRNIA La Fundació KREAS imparteix a Olot la 4a edició de l'especialitat, que garanteix un contracte laboral d’un any.Aquesta setmana ha començat la 4a edició del curs certificat de professionalitat d’operari en indústria càrnia en modalitat dual, que imparteix la Fundació KREAS a Olot. Un total de 15 estudiants s’han incorporat aquest dimecres 22 de març a les aules de Can Monsà, amb un contracte de formació i aprenentatge d’un any de durada que els permet cursar el certificat de nivell 1 d’operacions auxiliars en indústria alimentària complert i mòduls concrets del certificat de nivell 2 de carnisseria i elaboració de productes carnis. 5 alumnes més de la promoció anterior també s’ha unit al grup. Són estudiants que, per poder assolir el certificat de professionalitat, els mancava finalitzar la formació d’operacions auxiliars i que completaran amb un nou mòdul de certificat de nivell 3 de control analític.

 

La formació combina l’aprenentatge teòric, que s’imparteix a Can Monsà, amb l’aprenentatge pràctic i de treball efectiu que es porta a terme a  Noel Alimentaria. L’empresa, primera de la comarca en volum de facturació i nombre de treballadors, ha decidit apostar pels alumnes de la Fundació KREAS invertint en la seva formació des de la primera edició, a l’any 2014, tant pel que fa al cicle formatiu de grau superior com pels certificats de professionalitat que es porten a terme a Olot. A les tres primeres promocions dels certificats de professionalitat, més del 50% dels alumnes que van finalitzar els estudis han entrat a formar part de la plantilla de Noel. La resta, han trobat fàcilment feina en altres empreses del sector. La regidora de Serveis Interns i Innovació, Núria Fité, ha subratllat que “el certificat ofereix als alumnes la possibilitat de formar-se mentre treballen en una empresa que els pot acabar incorporant i tenir l’ocasió de continuar més endavant el seu recorregut formatiu”.

 

El certificat de professionalitat acredita com a professional competent per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i les habilitats per desenvolupar-la de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat. La directora de la Fundació KREAS, Mònica Furtet, ha explicat que “fins a data avui, el 71% dels alumnes de KREAS que han obtingut un certificat de professionalitat acaben contractats per la mateixa empresa on han fet la dualitat. El 23% restant, ha trobat feina dins del sector alimentari i només el 6% ha canviat de sector o està cercant feina”.

 

El certificat de professionalitat que KREAS impulsa a la Garrotxa va adreçat al sector agroalimentari en general i a la indústria càrnia en particular. A Catalunya, la indústria alimentària representa el segon sector industrial, després del químic, en termes de generació de volum de negoci i és, així mateix, un dels sectors capdavanters pel que fa a generació d’ocupació. En els darrers anys, el sector ha mantingut i fins i tot ha augmentat els seus índexs de creixement. La indústria càrnia, per la seva banda, ha passat a ser el subsector més important a Catalunya, tant pel que fa a volum de negoci, com en llocs de treball generats i establiments que s’hi dediquen. Més enllà de la Garrotxa, la Fundació KREAS està molt present també a les comarques de Lleida i Catalunya Central oferint formació específica adreçada al sector.

 

 


 

 

 

 

 

En el cas específic de la Garrotxa, el sector agroalimentari ha estat històricament un dels principals sectors econòmics de la comarca. Amb dades del 2014, el sector industrial representa el 36,6% dels llocs de treball i el subsector agroalimentari ocupa el 14,6% de la mà d’obra industrial. En el Valor Afegit Brut (VAB), el sector agroalimentari aporta prop del 12% del VAB del conjunt del sector industrial. És rellevant destacar també, que, entre les 10 primeres empreses del sector industrial garrotxí, 9 pertanyen al sector agroalimentari i abasten activitats que van des d’escorxadors, empreses elaboradores d’embotits, assecats o cuits, fins a empreses d’aliments processats o làctics. Finalment, per nombre de treballadors, les tres primeres empreses garrotxines en llocs de treball pertanyen també al sector agroalimentària, específicament, al carni.imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat