OLOT IMPULSA UN PROJECTE PER AJUDAR A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR CRÒNIC
OLOT IMPULSA UN PROJECTE PER AJUDAR A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR CRÒNIC L’Ajuntament també obrirà una convocatòria d’ajuts al transport per a persones en situació d’aturOlot ha tancat el 2016 amb la taxa d’atur del 9’82% (al desembre de l’any passat hi havia 1.615 persones sense feina). És la ciutat d’entre 30.000 i 40.000 habitants de Catalunya amb la taxa d’atur més baixa i la que l’ha reduït més en els últims anys (al desembre de 2015 situada al 11’30% i al desembre de 2012, al 14’67%). L’Àrea d’Ocupació de l’Ajuntament d’Olot s’ha fixat com a prioritat continuar treballant per reduir la taxa d’atur, garantir una millorar la qualitat dels llocs de treball i buscar fórmules que permetin ajudar a les persones que fa temps que estan a l’atur. I entre les primeres accions que s’han impulsat hi ha l’encàrrec d’un estudi que determini les característiques del mercat de treball i un projecte dirigit als col·lectius amb dificultats de trobar feina.

El regidor de Progrés Econòmic, Estanis Vayreda, ha explicat que “tot i que la taxa d’atur ha anat disminuint en el darrer any, des de l’Àrea d’Ocupació hem detectat que hi ha un grup de persones amb ganes i voluntat de treballar, però amb una sèrie de dificultats afegides que els fa molt difícil accedir al mercat laboral”. Un procés d’orientació no és suficient, ja que necessiten un treball més a mida i amb un suport més intensiu per poder accedir a una feina amb garanties de continuïtat. Segons Vayreda, “són persones de mitjana edat, tant homes com dones, que han cotitzat durant molts anys però que han perdut la feina i ara els és més complicat tornar a entrar al mercat laboral. Des de l’Àrea d’Ocupació han detectat aquestes necessitats que haurà de confirmar l’estudi que hem encarregat”.

L’Ajuntament d’Olot s’ha presentat a la convocatòria de projectes Innovadors del Servei d’Ocupació de Catalunya per poder iniciar una prova pilot amb un grup de 8-10 persones. Amb ”Una nova Oportunitat i disseny d’una empresa amb impacte social”, l’Àrea d’Ocupació preveu iniciar un projecte d’acompanyament i suport a la inserció laboral de caràcter innovador per donar una oportunitat a aquest col·lectiu. El projecte també inclou un estudi que pretén trobar un nínxol de mercat que pugui donar ocupació a aquestes persones a través d’una empresa amb impacte social. La mateixa diagnosi ha de determinar la tipologia i característiques de l’empresa que caldria posar en marxa.

A les properes setmanes s’obrirà el concurs públic perquè empreses d’àmbit social puguin presentar les seves propostes. Serà l’empresa guanyadora la que portarà a terme la prova pilot del projecte d’acord amb els objectius marcats. “No ens volem resignar que hi hagi gent que vulgui treballar i no pugui. A Olot i la Garrotxa mentre hi hagi una sola persona que no té feina no deixarem de treballar per inserir-lo al món laboral” ha afegit Vayreda.

Ajudes al transport per a persones en situació d’atur que s’han de desplaçar fora de la comarca per realitzar un curs de formació per a l’ocupació

La formació és una eina fonamental per trobar feina. Tot i que el mercat de treball millora i les ofertes de feina van en augment (només aquest mes de gener l’Àrea d’Ocupació ha gestionat 38 ofertes – durant tot el 2016 van ser 263-), el mercat de treball actual requereix un reciclatge continu ja que les empreses estan en constant canviï i innovació.

És important que les persones que es trobin a l’atur es formin i es reciclin en relació al seu objectiu laboral i es preparin per a treballar en allò que els agradaria. Per aquest motiu l’Ajuntament d’Olot està a punt d’aprovar una convocatòria d’ajuts per a les persones en situació d’atur que es formen fent cursos de formació ocupacional fora de la Garrotxa ja que no s’imparteixen a la comarca. Tot i que la majoria dels cursos estan subvencionats, el fet que no es realitzin arreu, obliga als participants a desplaçar-se amb el cost econòmic que els comporta.

La responsable de l’Àrea d’Ocupació de DinamiG, Lídia Fernández, ha explicat que “amb aquestes subvencions l’Ajuntament retornarà a les persones en situació d’atur que realitzin formació ocupacional fora de la comarca per manca d’oferta d’aquesta especialitat a la Garrotxa, l’import del transport utilitzat sempre que justifiquin l’assoliment del curs i l’assistència efectiva”. Per a aquesta primera convocatòria -que és previst que s’aprovi a la Junta de Govern Local d’aquest dijous- l’Ajuntament ha previst una partida de 2.000 euros. És una primera edició que es posa en marxa de forma pilot després de la proposta realitzada per ADAG 40, l’Associació de desocupats actius de més de 40 anys, en el marc de la Taula d’Ocupació, que va ser molt ben valorada per part de la resta de membres, entre els quals també hi ha representant d’empreses, de sindicats, del SOC, la FES i el CASG.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat