PLA LOCAL HABITATGE


Presentació PLA LOCAL HABITATGE d'OLOT

La proposta de contingut per al Pla Local d'Habitatge per a la ciutat d'Olot pretén aprofundir en aspectes d'anàlisi i diagnosi i, sobretot, dotar al govern municipal i altres agents d'un instrument raonat, creïble, mesurat i, per tant, útil per a la gestió de les competències i les polítiques d'habitatge.

Per tant, els objectius del Pla Local d'Habitatge d'Olot seran:
 • Obtenir i/o contrastar la informació necessària per a un coneixement el més ajustat possible del mercat de l'habitatge d'Olot i de tots els aspectes demogràfics, socioeconòmics i de planejament que hi giren a l'entorn.
   
 • Definir les estratègies i actuacions necessàries en el patrimoni municipal de sòl i en la producció d'habitatge de protecció pública, així com de dinamització del parc existent, per tal de poder donar resposta a les necessitats actuals i previsibles de futur dels diferents tipus d'habitatges de protecció i la seva relació amb el conjunt del mercat.
   
 • Dotar a la ciutat d'un instrument reconegut (6 anys) i avalat per una certa estabilitat per a la concertació de les polítiques d'habitatge entre les diferents administracions i agents.
   
 • Fer un balanç de les polítiques d'habitatge desplegades aquests darrers anys i posar-les en relació amb la resta de polítiques públiques que d'una manera o altra hi estan implicades: socials, de planejament, d'hisenda, de joventut, ... 
   
- Estudi de Necessitat d'Habitatge a Olot
- Anàlisi del Parc i les seves situacions d'ús anòmal
- Setmana de l'habitatge a Olot, maig 2010
- Avanç del Pla Local

Documents finals:


link
imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat