CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES (2018)


S’hi poden acollir els habitatges plurifamiliars construïts abans de 1960 i que iniciïn obres d’arranjament, millora o rehabilitació de façanes. Preveu ajudes del 50% de l’import de l’actuació realitzada fins a un màxim de 3.000 euros per edifici. I, com a novetat, contempla un increment de l’ajut per a edificis situats al Firal.
 
L’Ajuntament d’Olot ha obert una nova convocatòria de subvencions per promoure l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes dels immobles. S’hi poden acollir els edificis plurifamiliars, construïts abans de l’any 1960 i que, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d’ajut, disposi de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici.

La convocatòria preveu subvencions per ajudar a fer possible les actuacions següents:
-    reparació de les parts d’obra en mal estat (arrebossats, escrostonats, sanejament, esquerdes, ...)
-    decapar la totalitat de la façana
-    neteja de les parts de la pedra (natural o artificial)
-    restauració singular d’elements escultòrics o tractaments ornamentals
-    reconstrucció o restitució d’elements deteriorats o desapareguts
-    pintura dels arrebossats de l’edifici
-    neteja i tractament adequat dels paraments petris o ceràmics
-    neteja dels esgrafiats pel sistema adequat
-    neteja i restauració dels elements de tancament (no inclou la substitució i/o
modificació total o parcial dels elements de tancament de les obertures)
-    neteja, desoxidat i restauració, mitjançant els tractaments adequats de la
serralleria i elements metàl·lics que formin part de la façana de l’edifici (no inclou la substitució i/o modificació d’aquests elements)
-    retirada i, eventualment, recol.locació en el lloc idoni dels elements i/o
-    instal·lacions de l’immoble o dels habitatges que tenen incidència en el paisatge urbà (antenes, estenedors, aparells d’aire condicionat....)

L’import de la subvenció serà del 50% del pressupost de l’actuació realitzada, fins a un màxima de 3.000 euros per edifici. Es contempla un increment de l’ajut del 25% quan els treballs es portin a terme en un edifici catalogat i, així com a NOVETAT, un increment de l’ajut del 25% quan l’actuació de façana estigui ubicada al Passeig de Blay (en aquest cas els edificis que no hauran de reunir el requisits d’antiguitat ni ser plurifamiliar).

Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot, situada al primer pis de l’Ajuntament. Hi ha temps fins al 30 de novembre (trobareu les bases complertes de la convocatòria a la secció “Campanyes, programes i plans” dins l’apartat Ajuntament de la pàgina web www.olot.cat).
 
La d’aquest any és la tercera convocatòria d’ajuts que es va iniciar al 2016 com una iniciativa pionera. Es van presentar 10 sol·licituds que van rebre una subvenció de 25.127,43 euros. Al 2017 van ser 8 les sol·licituds presentades que va comportar l’atorgament de  21.664,05 euros.
 
L’objectiu d’aquestes subvencions és que al mateix temps que es millora la qualitat de vida dels ciutadans i la millora de la ciutat es contribueix a la reactivació econòmica, la generació de llocs de treball i l’estalvi i l’eficiència energètica.

BASES :


link
imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat