CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES S’hi poden acollir els habitatges plurifamiliars construïts abans de 1960 i que iniciïn obres d’arranjament, millora o rehabilitació de façanesS'ha obert una convocatòria de subvencions per promoure l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes dels immobles. S’hi poden acollir els edificis plurifamiliars, construïts abans de l’any 1960 i que, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d’ajut, disposi de l’informe d’inspecció tècnica.

 

La convocatòria preveu subvencions per ajudar a fer possible les actuacions següents, sempre i quan es realitzi l’acabat final de l’edifici que correspongui (pintat, estucat,...):

-          reparació de les parts d’obra en mal estat (arrebossats, escrostonats, sanejament, esquerdes, ...)

-          decapar la totalitat de la façana

-          neteja de les parts de la pedra (natural o artificial)

-          restauració singular d’elements escultòrics o tractaments ornamentals

-          reconstrucció o restitució d’elements deteriorats o desapareguts

-          pintura dels arrebossats de l’edifici

-          neteja i tractament adequat dels paraments petris o ceràmics

-          neteja dels esgrafiats pel sistema adequat

-          neteja i restauració dels elements de tancament (no inclou la substitució i/o

modificació total o parcial dels elements de tancament de les obertures)

-          neteja, desoxidat i restauració, mitjançant els tractaments adequats de la

serralleria i elements metàl·lics que formin part de la façana de l’edifici (no inclou la substitució i/o modificació d’aquests elements)

-          retirada i, eventualment, recol.locació en el lloc idoni dels elements i/o

-     instal·lacions de l’immoble o dels habitatges que tenen incidència en el paisatge urbà (antenes, estenedors, aparells d’aire condicionat....)

 

L’import de la subvenció serà del 50% del pressupost de l’actuació realitzada, fins a un màxima de 3.000 euros per edifici. Es contempla un increment de l’ajut del 25% quan els treballs es portin a terme en un edifici catalogat.

 

Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot, situada al primer pis de l’Ajuntament. El termini de presentació de sol.licituds finalitza el 31 d’octubre.  

L’objectiu d’aquestes subvencions és que al mateix temps que es millora la qualitat de vida dels ciutadans i s’embelleix la ciutat es contribueix a la reactivació del sector de la construcció, la generació de llocs de treball i l’estalvi i l’eficiència energètica.imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat