DOCUMENTS I FORMULARIS:

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: FOMENT I PATRIMONI
Nom: INFORME D'AVANTPROJECTE

Descripció: Sol·licitud d'informe tècnic municipal sobre el compliment de la normativa urbanística en base a un avantprojecte d'edificació.
Qui ho pot demanar:
L'interessat i un representant, degudament acreditat.
Com es fa:
La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten a l'OAC.
Si es requereix documentació complementària, s'ha de presentar a l'OAC.
Cal autoliquidar prèviament.
Una vegada emès l'informe es trametrà al domicili de l'interessat.
Documents necessaris:
Sense perjudici de la documentació
Quan es pot demanar:
Tot l'any.

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat