DOCUMENTS I FORMULARIS:

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Oficina d'habitatge i rehabilitació
Nom: AUTORITZACIÓ DE VENDA D'HABITATGE A PREU TAXAT O DE PROTECCIÓ OFICIAL

Descripció:
Els propietaris d'habitatges amb protecció oficial que vulguin vendre el seu habitatge. 
La venda d’aquests habitatges serà a preu taxat.
Aquesta sol·licitud serà requisit previ i imprescindible per a la venda de l’habitatge.

Qui ho pot demanar:
Els propietaris d' habitatges que hagin gaudit d’algun tipus d’ajut per a la compra del seu habitatge de protecció oficial.

Com es fa:
Omplint els impresos que es troben a l'Oficina d'Habitatge i Rehabilitació o bé per Internet.

Documents necessaris:
Per sol·licitar l'autorització de venda cal presentar la documentació següent:
1- Sol·licitud d'autorització de venda
2- Còpia de l'escriptura de compravenda inscrita al Registre de la Propietat.
Els impresos de sol·licitud es poden trobar a l’Oficina d’Habitatge i Rehabilitació d’Olot o bé a Internet.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat