DOCUMENTS I FORMULARIS:

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Oficina d'habitatge i rehabilitació
Nom: XARXA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL. BORSA JOVE D'HABITATGE

Descripció:
Servei que té per objectiu posar en contacte, en condicions avantatjoses, els joves amb els propietaris que volen llogar-los, per facilitar-los l'accés a l'habitatge digne, optimitzar les relacions entre propietaris i llogaters i evitat situacions de precarietat o abús com a intermediària entre els propietaris i els llogaters, atés que es fa càrrec de la gestió i incidències dels habitatges inclosos a la Borsa.

Qui ho pot demanar:
Joves entre 18 i 35 anys i que el preu lloguer no superi el 30% dels seus ingressos.

Com es fa:
La Borsa d’Habitatge els ofereix:
-Informació i assessorament gratuïts durant tota la duració del contracte.
-Durant el primer any de contracte assegurances multirisc i pòlissa de responsabilitat civil i assegurança de caució.
-Realització d’un inventari del continent i el contingut i un reportatge fotogràfic que es firma per ambdues parts contractants.
-Seguiment del contracte i manteniment de l’habitatge.
-Control del pagament del lloguer.
-Recerca i selecció de llogater per a l’habitatge.
-Informació i assessorament sobre aspectes importants de l’accés i manteniment de l’habitatge.
-Gestió d’incidències i conflictes amb els veïns.
-Control del nombre de persones que resideixen a l’habitatge. Subvenció de fins a 6.000 euros a propietaris que vulguin reformar els seus habitatges tancats i posar-los en el mercat de lloguer.
- Informació dels drets i deures dels llogaters.
-Selecció de l’habitatge en relació amb el nombre de persones que hi han de conviure.

Quan es pot demanar:
Tot l'any.

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat