DOCUMENTS I FORMULARIS:

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: CBS- Immigració
Nom: INFORME MUNICIPAL PER A L'ARRELAMENT FAMILIAR AMB EXEMPCIÓ DE CONTRACTE DE TREBALL

Descripció:
Els ajuntaments tenen la competència d'elaborar els informes d'arrelament familiar amb l'exempció de contracte de treball per als procediments de regularització de la situació administrativa de les persones estrangeres en casos concrets que preveu la Llei.
Els informes d'arrelament familiar amb exempció de contracte de treball han de constatar que la persona estrangera sol·licitant depèn econòmicament d'un familiar resident legal al país.

Qui ho pot demanar:
Els poden demanar les persones estrangeres no comunitàries que no disposin d'autorització de residència i que compleixin una sèrie de requisists fixats per la Llei d'estrangeria.
Un d'aquests requisits que fixa el reglament de la LO 4/2000 són:
1- 3 anys de residència continuada a l'Estat Espanyol.
2- No tenir antecedents penals al territori espanyol ni al país d'origen.
3- Vincles familiars amb persones residents legals al país (ascendents, descendents o cònjuge).
4- Dependència econòmica a aquests familiars (ascedents, descendents o cònjuge).
 

Com es fa:
La sol·licitud de l'informe i la documentació necessària s'han de presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament.
Al cap d'uns dies d'haver sol·licitat l'informe es convocarà a la persona sol·licitant a una entrevista al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.

Documents necessaris:
Instància de sol·licitud de l'informe:
1- Certificat d'empadronament històric.
2- Fotocòpia del passaport.
3- Documentació acreditativa dels vincles familiars.
4- Acreditació de mitjans de vida (situació econòmica de la persona de qui depèn)
5- Certificats de penats del país d'origen.

Tràmits relacionats:
Aques informe està vinculat a la posterior sol·licitud del permís de residència temporal a la Subdelegació del Govern de Girona amb cita prèvia ( Avda. Jaume I, 17 / telèfon 972 06 93 52- 972 06 93 53 )

Quan es pot demanar:
Tot l'any.

Termini:

Un mes.Legislació:
Art. 46.2c del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertat dels estrangers a Espanya i la seva integració social, aprovat per Reial Decret 2393/2004.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat