DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: SIGMA-Departament d’Activitats- (972 27 48 71)
Nom: 10-CERTIFICACIÓ REFERENT A UNA ACTIVITAT (TITULARITAT, EXISTÈNCIA, LLICÈNCIA ETC...)

Descripció:

Certificació que sol·licita una empresa i/o particular referent a una activitat determinada. Pot referir-se a l’existència (o no) d’una activitat, a la titularitat, a la llicència, etc.


Qui ho pot demanar:

Es presenta la sol·licitud a l’OAC de l’Ajuntament d’Olot, des d’on es tramet al SIGMA (972 27 48 71).

 

Aquest organisme serà l’encarregat de revisar la documentació que consta en els arxius municipals i, si s’escau, emetrà el certificat.


Com es fa:

La sol·licitud i la preceptiva documentació es presenten al Registre General de l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà 972 27 91 01), des d’on es tramet al SIGMA (972 27 48 71), que serà l’encarregat de revisar la documentació presentada. 


Documents necessaris:

S’han de presentar al Registre General de l’OAC:

 

·         Instància general


Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:

Autoliquidació taxes (Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’ajuntament d’Olot. 972 27 91 01)

En el moment d’entrar la documentació l’OAC generarà la ràfega bancària. Termini:
15 Dies


Legislació:imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat