DOCUMENTS I FORMULARIS:
Reglament Horts Municipals.pdf

Sol.licitud horts municipals 2015.pdf

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: SIGMA
Nom: SOL·LICITUD D'UN HORT EN TERRENYS MUNICIPALS

Descripció: Sol·licitar un hort situat en terrenys municipals.
Aquest terrenys poden ser a:

- Mas Bernat
- Bonavista
- Parc Nou
- Pou del Glaç
- Les Planotes
- Els Desemparats
- Puig Roig
- Molí d'en Climent

- Altres (cal que ho especifiquin).

Qui ho pot demanar:
L'interessat, que ha de ser major d'edat i ha d'estar empadronat a Olot.

No s'acceptaran les sol.licituds de persones que ja siguin adjudicatàries d'un hort municipal, convisquin al mateix domicili d'algun adjudicatari d'un hort municipal o ja se'ls hagi privat de l'ús d'una parcela,amb expedient previ.


Com es fa:
a) S'omple la sol·licitud i es presenta a l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà)

b) Un cop omplerta la sol·licitud, s'entra a formar part d'una llista d'espera.

c) Quan algun dels actuals hortolans es dóna de baixa d'una parcel·la, s'autoritza a un nou interessat perquè pugui utilitzar-la, tenint en compte els factors de valoració establerts en la normativa d'horts municipals.

d) La durada de l'autorització és de 5 anys.
Documents necessaris:
-Fotocòpia del DNI

-Si s'al.lega algun criteri de priorització, cal presentar la documentació acreditativa (Art. 16 del Reglament)
Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any

Import:
L'autorització és gratuïta, mentre l'Ajuntament no aprovi un norma que disposi el pagament de preu o cànon per a la utilització dels horts.


Termini:
La llista d'espera és molt llarga, per tant, l'adjudicació també ho és (cal esperar que hi hagi baixes). Cal comptar, almenys, amb uns quants mesos, fins i tot anys.


Legislació:
Reglament d'ús d'horts municipals.

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat