DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat:
Nom: ENTREVISTA AMB EL POLICIA DE PROXIMITAT

Descripció: Petició de contacte amb el policia de proximitat del barri per informar de fets relacionats amb la convivència i la seguretat i que li afecten en qualsevol mesura, o bé per presentar queixes i/o suggeriments relacionats amb la convivència i seguretat.

Qui ho pot demanar:
Qualsevol persona física o jurídica aportant les seves dades.
Ho pot demanar un representant degudament acreditat.

Com es fa:
La persona contacta per telèfon amb la policia municipal sol·licitant entrevista amb el policia de la proximitat el seu barri o bé a través del portal web.

Documents necessaris:
Sense documentació concreta. Només contacte telefònica o via portal web de la policia municipal (http//policiamunicipal.olot.cat)

Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:
Altres tipus de tràmits extramunicipals:

- Denúncia penal
- Contacte amb altres serveis de la xarxa social i/o assistencial
- Contacte amb altres serveis municipals


Quan es pot demanar:
Tot l'any.

Import:Termini:Legislació:
- Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya
- Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenaciódel sistema de seguretat pública de Catalunya.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat