DOCUMENTS I FORMULARIS:
ARRELAMENT SOCIAL.pdf
FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: CBS - Immigració
Nom: INFORME MUNICIPAL PER A L'ARRELAMENT SOCIAL

Descripció:
Un dels supòsits per l'obtenció de l'autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals és l'arrelament social, el qual es podrà acreditar mitjançant informe. Així doncs, l'informe d'arrelament social és un informe preceptiu per acreditar la integració social en el procés d'obtenció d'una autorització de residència temporal per arrelament social.

Qui ho pot demanar:
Tota persona estrangera no comunitària empadronada a Olot, que no disposi de permís residència, i amb permanència mínima al país de 3 anys.
Com es fa:

A l'hora d'elaborar els informes, la Generalitat de Catalunya tindrà en compte:

·       el coneixement de les llengües oficials del país, és a dir el català i el castellà

·       el coneixement de la societat d'acollida (codis de civisme, normes bàsiques de convivència, drets i deures elementals, obligacions fiscals, història del país, identitat pròpia…),

·       el coneixement del mercat laboral (els drets i deures elementals dels treballadors, el paper de les organitzacions sindicals, el treball per compte propi o aliè…).

La Llei d'acollida catalana comportarà un servei de primera acollida arreu del territori que facilitarà a les persones immigrades la formació en aquests tres àmbits temàtics. Les persones que assisteixin a aquests cursos rebran el corresponent certificat acreditatiu, que serà d'utilitat per als informes d'estrangeria.

Però mentre no s'hagi desplegat per reglament la Llei d'acollida, es pot aportar la documentació que l'interessat/ada consideri adient per acreditar el grau d'integració, com per exemple cursos de català, assistència a sessions d'acollida, inserció sociolaboral, etc.Documents necessaris:

·         Certificat d'empadronament històric

·         Fotocòpia del passaport complet vigent

·         Acreditació de mitjans de vida (certificats bancaris, oferta de treball,...)

·         Documentació que acrediti el coneixement de les llengües oficials, amb la data d'inici final dels cursos i el nombre d'hores que s'han cursat.

·         Altra documentació: certificat d'acollida, altres documents que acreditin l'arrelament de la persona al municipi,...


Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:
Aquest informe està vinculat a la posterior sol·licitud del permís de residència temporal i /o residència i treball a la Subdelegació del Govern de Girona amb la cita prèvia. (Avda. Jaume I, 17 / telèfon 972 06 93 52 - 972 06 93 53) 
 

Quan es pot demanar:
Tot l'any.

Les sol·licituds es poden presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament d'Olot o al Consorci d'Acció Socil de la Garrotxa.

En el moment de la presentació de la sol·licitud, les persones que demanen l'informe rebran una data per tal de fer una entrevista. Import:
Aquest tràmit és GRATUÏT

Termini:Legislació:

·         Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril

·         Article 124. Autorització de residència temporal per raons d’arrelament.

Podeu trobar més informació a la pàgina web del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya

 

Adreces d'interès:

-         Subdelegació del Govern a Girona; Avda. Jaume I, 17. Tel. 972.069.140

-         Telèfon d'informació de la Generalitat: 012imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat