DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
Nom: CBS. Suport a les persones i a les famílies

Descripció:
Atenció duta a terme pels professionals (treballadors socials, educadors socials, treballadores socials) dels equips dels Serveis Bàsics d'Atenció Social Primària a les persones i/o famílies que es troben en alguna situació de dificultat social.

Qui ho pot demanar:
Qualsevol persona resident a la ciutat d'Olot i comarca que es trobi en una situació de dificultat personal, familiar o social o bé qualsevol servei o entitat que detecti una situació que valori com a susceptible d'intervenció dels Serveis Bàsics d'Atenció Social.
Un representant degudament acreditat.

Com es fa:
En el cas de persones o famílies, hauran de sol·licitar entrevista amb l'assistent social del Consorci de Benestar Social de la Garrotxa.
Per tal de millorar l'atenció personal, les visites amb els professionals són concertades.
En cas d'urgència s'atendrà sense cita prèvia.
Pel que fa a entitats i serveis que detectin qualsevol situació, cal posar-se en contacte amb al professional social de referència, segons el sector (la ciutat d'Olot està dividida en cinc sectors d'atenció i la comarca en tres sectors)

Documents necessaris:


Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Aquest tràmit és GRATUÏT

Termini:
Depèn dels recurs a tramitar.

Legislació:
Normativa vigent de Serveis Socials d'Atenció Social Primària.
Llei 12/2007, de serveis socials.
Llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones amb dependència.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat