DOCUMENTS I FORMULARIS:
Reglament Cementiri

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Cementiri
Nom: DUPLICAT (MODEL B)

Descripció: Expedició d'un duplicat del títol de propietat o del dret funerari temporal, per pèrdua.
Qui ho pot demanar:
Titular de la sepultura, aportant el DNI o bé la persona en la qual delegui mitjançant un ATORGAMENT DE REPRESENTACIÓ (Aquesta persona que representa els interessats haurà de presentar el seu DNI/NIE o passaport original.)
Com es fa:

La sol·licitud i la preceptiva documentació.
Caldrà pagar l'autoliquidació d'aquest dret a l'OAC.
S'ha d'omplir el model B.
Registre de l'OAC
Expedició del títol, concedida per l'OAC.


Documents necessaris:
DNI del titular
Tràmits previs:
Sol·licitud del model B (omplir)
Autoliquidació
Expedició del titol
Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:
Actualització
Quan es pot demanar:
Tot l'any
Import:
17 €

Termini:
Resolució immediata

Legislació:
Reglament del cementiri
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu.
Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat