DOCUMENTS I FORMULARIS:
Reglament Cementiri

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Cementiri
Nom: TRASPAS (MODEL B)

Descripció: Canvi de titularitat d'una sepultura quan el propietari consta com a difunt.
Qui ho pot demanar:
Hereders Familiars més propers
Com es fa:
La sol.licitud i la preceptiva documentació
Comprovació de la documentació
Omplin el model B. .
Registre de l'OAC
Derivació el servei de cementiri per fer la tramitació de documentació.
Expedició del nou títol, concedida per l'OAC i cobrament dels drets corresponents
Documents necessaris:
Testament (si n'hi ha) o bé últimes voluntats.
D.N.I dels interessats.
Titol de la sepultura (el qual el difunt, era el títular)
Tràmits previs:
Informar
Comprovar documentació
Registrar
Autoliquidació
Derivació Cementiri
Tràmits posteriors:
Expedició de la documentació (model i títol)
Tràmits relacionats:
Actualització
Quan es pot demanar:
Tot l'any
Import:
105 €

Termini:
2 dies (Depenent, del temps de tamitació o la prolongació del termini per manca d'aportació de requisits sol·licitats).

Legislació:
Reglament del Cementiri Ordenances fiscals Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat