DOCUMENTS I FORMULARIS:
Reglament Cementiri

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Cementiri
Nom: LAPIDES (MODEL B)

Descripció: Permís municipal per la col·locació d'una làpida.
Qui ho pot demanar:
L'interessat o interessats, aportan el DNI o bé la qual delegui mitjançant un ATORGAMENT de REPRESENTACIO. (aquesta persona que representi als interessats haurà de presentar el seu DNI o passaport original)els interessats
Com es fa:
La sol.licitud i la preceptiva documentació
Omplin el model B.
Caldrà pagar l'autoliquidació d'aques dret a l'OAC.
Registre de l'OAC
Expedició de la còpia del model B (rosa), concedida per l'OAC per fer-li entrega al marmolista.
Documents necessaris:
D.N.I del declarant
Títol del sepultura
Tràmits previs:
Sol·licitud del model B (omplir)
Autoliquidació Expedició de la còpia del model B (rosa i verd)
Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:
Ornaments
Quan es pot demanar:
Tot l'any
Import:
Nínxol: 60 €
Sepulcre: 114 €
Cripta: 188 €

Termini:
Resolució Immediata

Legislació:
Reglament de Cementiri Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu.
Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat