DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
Nom: CBS. Servei d'àpats a domicili.

Descripció:
Totes aquelles persones que per la seva situació personal i/o familiar no tenen possibilitats personals, familiars i/o econòmiques de tenir un àpat equilibrat.
La finalitat d'aquest servei és donar cobertura a les necessitats bàsiques d'alimentació mantenint la persona en el seu entorn habitual, al mateix temps que es fa una prevenció i millora de la seva qualitat de vida.
Ho pot demanar un representant.

Qui ho pot demanar:
Són els professionals que en valoren la necessitat

Com es fa:
Sol·licitant una entrevista al treballador social del sector corresponent al Consorci de Benestar Social de la Garrotxa ( la ciutat d'Olot està dividida en cinc sectors d'atenció).

Documents necessaris:
1- Sol·licitud.
2- Fotocòpia DNI.
3- Dades bancàries.
Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
3,40 euros /dinar 2,25 euros/sopar Amb un increment anual segons IPC.
Es carregarà la despesa mensualment en el seu compte bancari.


Termini:
3 dies.

Legislació:
Normativa vigent de Serveis Socials d'Atenció Social Primària.
Llei 12/2007 de serveis socials.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat