DOCUMENTS I FORMULARIS:
Reglament Cementiri

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Cementiri
Nom: DRET FUNERARI TEMPORAL (MODEL C)

Descripció: És la compra d'un dret funerari temporal de 50 anys (herència o cessió),de la part nova i vella del cementiri, que anteriorment havia estat usat, i segons el qual es pot fer la inhumació d'un familiar, parent, amic...
Qui ho pot demanar:
L'interessat/s, aportant el DNI o bé la persona en qui delegui mitjançant un ATORGAMENT de REPRESENTACIÓ. (Aquesta persona que representi a els interessats haurà de presentar el seu DNI o passaport original.)
Com es fa:
La sol·licitud i la preceptiva documentació

S'ha d'omplir el model B.
Registre de l'OAC
Expedició del títol, concedida per l'OAC i pagament dels drets corresponents
Documents necessaris:
DNI de l'interessat/s
Tràmits previs:
Sol·licitud del dret funerari temporal (50 anys)
Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:
Inhumacions (model A)
Quan es pot demanar:
Tot l'any
Import:
Depenent del núm. de pis

Termini:
Resolució immediata

Legislació:
Reglament del cementiri
Ordenances fiscals Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu.
Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat