DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
Nom: CBS. Ajudes econòmiques.

Descripció:
Aportacions econòmiques puntuals adreçades a la cobertura de les necessitat bàsiques d'individus i/o famílies segons la valoració feta pel personal.

Qui ho pot demanar:
Les persones o famílies que, en un procés d'intervenció realitzat pels professionals dels Serveis Socials d'Atenció Social Primària, no poden cobrir les seves necessitats bàsiques.

Com es fa:


Documents necessaris:
1- Informe social.
2- Documentació per acreditar la situació econòmica.
Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Aquest tràmit és GRATUÏT

Termini:
El proposat pel professional que porta el cas.

Legislació:
Normativa vigent de Serveis Socials d'Atenció Social Primària.
Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat