DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
Nom: CBS. Servei de teleassistència.

Descripció:
Constitueix una modalitat dels serveis d'atenció domiciliària que, amb la tecnologia adequada (instal·lació d'un aparell al domicili), ofereix als usuaris una atenció permanent i a distància, i assegura una resposta ràpida a les eventualitats que els puguin sobrevenir. Els seus objectius són:
- Contribuir a millorar l'autonomia personal.
- Afavorir la permanència de la persona en el seu entorn habitual.
- Proporcionar l'accés als serveis de la comunitat.
- Evitar o retardar la institucionalització.

Qui ho pot demanar:
La persona demandant del servei o la seva família.
Com es fa:
Cal demanar entrevista al treballador social per tal que aquest professional pugui fer el tràmit al Consorci de Benestar Social de la Garrotxa.

Documents necessaris:
1- Sol·licitud de demanda
2- Fotocòpia DNI
3- Dades bancàries
4- Informe mèdic

Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
4,17 euros al mes per aparell.
Mensualment es carregarà al números de compte de l'usuari.


Termini:
Un mes.

Legislació:
Normativa vigent de Serveis Socials d'Atenció Social Primària. 
Llei 39/2006 de promoció de l'autonomia.
Llei 12/2007 de serveis socials.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat