DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
Nom: CBS. Servei d'ajuda a domicili.

Descripció:
Conjunt de tasques realitzades al domicili mateix de la persona i/o família adreçades al suport i millora de situacions generades per la manca d'autonomia física, psíquica o per la situació de risc social. La finalitat d'aquest servei és:

- Millorar la qualitat de vida de les persones o famílies que ho requereixen i evitar el deteriorament produït per situacions de pèrdua o disminució d'autonomia.
- Fomentar l'autonomia personal i la integració en el medi habitual de vida i evitar l'aïllament.
- Evitar internaments innecessaris en centres assistencials.
- Donar suport a les famílies que es troben en aquesta situació, potenciar el desenvolupament de les capacitats personals i prevenir les crisis i el deteriorament personal i/o familiar.

Qui ho pot demanar:
La persona demandant del servei o la seva família.
Ho pot demanar un representant.

Com es fa:
Cal demanar entrevista al treballador social per tal que aquest professional pugui fer la valoració de la necessitat del servei.

Documents necessaris:
Documentació relacionada amb la situació econòmica del sol·licitant i tota aquella documentació que pugui necessitar el professional per elaborar l'informe social.
1- Fotocòpia del DNI.
2- Certificat d'ingressos i/o pensions.
3- Informe mèdic.

Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Els preus del servei estan en funció dels ingressos dels usuaris.
Mensualment, es carregarà al número de compte de l'usuari.


Termini:Legislació:
Normativa vigent de Serveis Socials d'Atenció Social Primària.
Llei 39/2006 de promoció de l'autonomia.
Llei 12/2007 de serveis socials.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat