DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL
Nom: CBS. Prevenció i atenció grupal i comunitària.

Descripció:
Conjunt d'actuacions de detecció, atenció grupal i treball comunitari realitzades a partir dels equips bàsics d'atenció social, habitualment de manera conjunta amb altres serveis, que es duen a terme en un espai o en un grup de població determinats. Els seus destinataris són:
- persones, grups i col·lectius en situacions de dificultat o possible risc social
- població general
- professionals i serveis
- entitats cíviques i associacions

Qui ho pot demanar:
Són els professionals que en valoren la necessitat.
Com es fa:


Documents necessaris:


Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any.
Import:
Aquest tràmit és GRATUÏT

Termini:Legislació:
Normativa vigent de Serveis Socials d'Atenció Social Primària
Llei 12/2007 de serveis socials.


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat