DOCUMENTS I FORMULARIS:
Reglament Cementiri

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Cementiri
Nom: RECOMPRA DE SEPULTURES

Descripció: Quan un ciutadà vol vendre una sepultura a l'Ajuntament, sempre que sigui una sepultura de perpetuïtat. Si no és de perpetuït, només es podrà fer una donació a favor de l'Ajuntament.
Qui ho pot demanar:
El titular de la sepultura
Com es fa:
La sol·licitud i la preceptiva documentació
Registre de l'OAC
Derivació el servei de cementiri per fer la tramitació de documentació.
Documents necessaris:
DNI del titular Títol de la propietat original
Tràmits previs:
Informar
Comprovar documentació
Registrar
Derivar al cementiri
Tràmits posteriors:
Expedició de la documentació al Departament de cementiri (contracte de compravenda) i cobrament del xec (tresoreria).
Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any
Import:
Depenent de si és de la part nova o vella i del núm. de pis on estigui situada la sepultura.

Termini:
Depenent del temps de tramitació o la prolongació del termini per manca d'aportació dels requisits sol·licitats.

Legislació:
Reglament de cementiri
Ordenances fiscals Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat