DOCUMENTS I FORMULARIS:
Reglament Cementiri

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: Cementiri
Nom: ACTUALITZACIÓ (MODEL B)

Descripció: Es porta a terme quan el titular d'una sepultura és difunt, sempre que la nova titularitat del dret funerari passi a mans del que està inscrit com a cotitular d'aquella sepultura.
Qui ho pot demanar:
Els que estiguin inscrits com a cotitulars
Com es fa:
La sol·licitud i la preceptiva documentació
Cal omplir el model B.
Caldrà pagar l'autoliquidació d'aquest dret a l'OAC.
Registre de l'OAC.
Expedició del nou títol, concedida per l'OAC.
Documents necessaris:
- DNI de les persones interessades.
- Títol de la sepultura.
Tràmits previs:
Sol·licitud del model B (omplir)
Autoliquidació
Expedició de la còpia del model B (verd)
Expedició del nou títol
Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:
Duplicat
Quan es pot demanar:
Tot l'any
Import:
17 €

Termini:
Resolució immediata

Legislació:
Reglament del cementiri.
Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat