DOCUMENTS I FORMULARIS:

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: JOVENTUT
Nom: CONVENIS AMB ENTITATS INFANTILS I JUVENILS

Descripció:
Es tracta de donar suport econòmic a les diferents entitats sense ànim de lucre que, des del treball voluntari, organitzen activitats concretes de participació obertes a tothom i que tinguin a veure amb infants i/o joves com:
Cursos de formació, acampades, celebracions d'aniversari d'entitat...

Qui ho pot demanar:
Qualsevol entitat sense ànim de lucre de serveis a infants i joves d'Olot.
Com es fa:
Cal presentar una instància junt amb el projecte a l'Institut Municipal d'Educació i Joventut que expliqui en què consisteix l'activitat, quin presssupost té i què es sol·licita.

Tràmits previs:
Es recomana que totes les entitats estiguin inscrites en el cens d'entitats  de l'Ajuntament d'Olot i en el cens de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Tràmits posteriors:
Signatura del conveni, justificació dins de l'any natural.
Quan es pot demanar:
Tot l'any.

Termini:
Dos i tres mesos.

imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat