DOCUMENTS I FORMULARIS:


FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: JOVENTUT
Nom: CONVENI AMB ENTITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Descripció:
Es tracta de donar suport econòmic a les diferents entitats sense ànim de lucre, esplais, agrupaments..., que treballen, des del voluntariat, en activitats d'educació en el lleure.
Documentació necessària:
Omplir el model de sol·licitud que proporciona l'Institut Municipal d'Educació i Joventut.

Qui ho pot demanar:
Qualsevol entitat d'educació en el lleure d'Olot que exerceixi les seves tasques durant el curs escolar, ja sigui diàriament o durant els caps de setmana.

Com es fa:
El mes de desembre l'Institut Municipal d'Educació i Joventut d'Olot fa arribar el model de sol·licitud de subvenció a totes les entitats d'educació en el lleure d'Olot (aquest model també es troba a les oficines de l'Institut Municipal d'Educació i Joventut).
El termini sol acabar a finals del mes de gener.
El mes de març, la Junta de Govern de l'Institut Municipal d'Educació i Joventut aprova la distribució econòmica dels convenis.
Durant el mes d'abril es signen els convenis i es paguen, un cop es fa la justificació dins de l'any natural.

Documents necessaris:


Tràmits previs:
Es recomana que totes les entitats d'educació en el lleure infantil i juvenil estiguin inscrites en el cens d'entitats  de l'Ajuntament d'Olot i en el cens de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Import:Termini:
Cinc mesos.

Legislació:imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat