DOCUMENTS I FORMULARIS:
INFORME INTEGRACIÓ SOCIAL.pdf

FITXA DESCRIPTIVA DEL TRÀMIT  
Unitat: CBS-Immigració
Nom: INFORME D'INTEGRACIÓ SOCIAL (Renovació de residència temporal)

Descripció: Informe d'integració en el qual es valora l' esforç d'integració per renovar la residència temporal.

Qui ho pot demanar:
Tota persona estrangera no comunitària empadronada a Olot que està en procés de renovació del permís de residència i necessita acreditar l'esforç d'integració per no complir els requisits de renovació.

Com es fa:

Les sol·licituds es poden presentar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de l'Ajuntament d'Olot o al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. 

En el moment de la presentació de la sol·licitud, les persones que demanen l'informe rebran una data per tal de fer una entrevista.Documents necessaris:

Original o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa de l’esforç d’integració a través de la participació activa en accions formatives destinades al coneixement i respecte dels valors constitucionals, dels valors estatutaris de Catalunya, dels valors de la Unió Europea, dels drets humans, les llibertats públiques, la democràcia, la tolerància o la igualtat entre homes i dones, del seguiment de programes d’inserció cultural (coneixement de la societat catalana), de coneixements suficients de la llengua catalana i castellana o de col·laboració en xarxes socials.

La persona estrangera sol·licitant podrà acompanyar la sol·licitud de qualsevol document que, al seu criteri, sigui determinant de la seva integració social en els termes que indiquen els articles 51, 61, 71, i 109 del Reial decret 557/2011, de 20 d’abril.Tràmits previs:


Tràmits posteriors:

Tràmits relacionats:


Quan es pot demanar:
Tot l'any

Import:
gratuït


Termini:

L'Ajuntament d'Olot s'encarregada de recollir la documentació, valorar-la i fer una proposta d'informe d'integració.

El Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General per a la Immigració, emetrà un informe d’integració social favorable o desfavorable en funció que s’acrediti suficientment la integració social de la persona interessada.
Legislació:
·         Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril


imprimir
© Ajuntament d'Olot - Passeig Ramon Guillamet, 10 - Tel. 972 27 91 01 Fax 972 27 91 08 - 17800 OLOT - a/e: atencioalciutada@olot.cat